Om Bogø

- en ø i bevægelse

The Bogøs

Tom Hjarsen

Hvem er du?
En ung mand på snart 57år og gift med en lige så ung kvinde, Mette. Født på Islands Brygge og opvokset i København K, med Hindbærbrus og Kragetæer, "gadekampe" og fund af kridtpiber i Christian IV's sommerhave, Kongens Have omkring Rosenborg Slot, dengang hvor "græsset ikke måtte betrædes"

Vi kom til Bogø første gang i 1988, hvor vi erhvervede os et mindre originalt "sømandsbrug" med tilhørende 3td land på søfartsøen Bogø, beliggende på Vesternæs nabo til Tanggården ved det gamle fyr ud til Farøbroen. Et brug hvor der hjemme kunne holdes, høns, enkelte svin og måske en ko, når husbond samtidig måske var på søen. Ja, således var ejendommen faktisk indrettet da vi overtog den, et længehus med direkte adgang indefra til 1/3 af huset der var stald og lo. Ejendommen overtog vi fra familien til Hans Jacobsen der altid havde boet i huset, ja sådan forblev det, vi boede i Hans' hus i ca otte år.

Hvad er vigtigt for dig?
At være glad for livet, at mine børn og familie er glade for livet. Hverdagen, jeg er glad for hverdagen, den der er flest af og den vi altid vender tilbage til, uanset, efter ferier, fester eller måske efter forfærdelige oplevelser. Den indeholder de vaner der giver livet mening.

Hvorfor bor du på Bogø?
Fordi min hustru i 1988, med en lille pige, Christina, på armen sagde, "her vil jeg bo"......altså i Hans Jacobsens hus...... og i denne som andre af livets ægteskabelige forhold.., sådan blev det. Der gik heller ikke længe før Thomas kom til. Vi skulle jo holde varmen.

Hvad synes du, er det bedste ved at bo her på Bogø?
Det bedste har været at vore børn har været dagelever på Bogø Kostskole og med alle de forhold det bragte med af utallige sportslige fritids tilbud under deres opvækst. Med grundskolen herfra i baglommen har i flere tilfælde gjort dem begge en stor gevinst når de har søgt job i hovedstaden. Kostskolen er kendt af mange.

Hvad savner du mest, når du er væk fra Bogø?
Vi rejste fra øen i 2005 til en stor slægts-andelsbolig på Vesterbro. Den andelsforening hvor begge vore børn bor idag. Vi vendte tilbage til øen for godt tre år siden, til Gammelbystræde, til et lille hus fra 1932. Om end "loftet måske er lidt højere" i storbyen end i et lille lokalsamfund er der intet som at være tættere på naturen, noget stenbroen ikke kan tilbyde. På Bogø har vi det hele tæt på, skoven, vandet, marker der viser os de skiftende årstider.

Det irriterer dig mest ved at bo på Bogø?
..irriterer næh....så var vi vel ikke vendt tilbage

Hvad kunne du godt tænke dig at være med at gøre lidt bedre ved Bogø?
Det er en lidt tam oplevelse at køre op ad hovedgaden. Jeg rejste en del til Jylland i sommer. Anledningen var at min kone og jeg skulle finde os en sejlbåd igen, efter fire år uden sejlads. Det faldt mig i øjenene at ligegyldig hvilken lille flække vi "anløb", fra Hørup Hav i syd til Sæby i nord, var landsbyens hovedgade anlagt med bede, kummer og fartdæmpende tiltag der alle strålede med blomster eller anden udsmykning. Det var tydeligt at den lokale kommune og by var enige om et og andet. Vi må kunne gøre det bedre end med tønder og træls.

Bogø i fremtiden?
Vores.....hvis vi griber den :o)

Bogø den 28. december 2016

Michael Hybschmann

Hvem er du?
Jeg er 54 år og født og opvokset i Kastrup på Amager – og flyttede hertil med min familie i 1996. Både min skønne kone og jeg fik job som lærere på kostskolen, og begge vores børn har gået på skolen. Nu er de flyttet tilbage til Amager og læser begge på KU – men er flittige gæster i weekender og ferier. De sidste par år har jeg arbejdet på Idrætsefterskolen Grønsund, hvor jeg primært underviser i engelsk og musik. Jeg elsker sejlads (- i et roligt tempo!) og musik og skuespil – og har været så heldig at rende ind i en masse ligesindede mennesker her i nærområdet, der også holder af musik, tosserier, dilletant-teater og revy.

Hvad er vigtigt for dig?
Først og fremmest min familie – og dernæst, at der er højt til himlen og respekt for – og plads til – forskellighed. Det giver sådan en god og skøn dynamik i tilværelsen at mødes med – og opleve – anderledestænkende menneskers syn på dette og hint. Det er også skønt at dele med andre – både oplevelser og diverse praktiske genstande såsom traktor, trailer og diverse havemaskiner og redskaber. Vilje, fællesskab, hjælpsomhed og imødekommenhed - alt det oplever jeg her på Bogø. Musik er også meget vigtigt for mig – min kone synes ofte, jeg er lidt af en nørd på det område.

Hvorfor bor du på Bogø?
Jeg elsker naturen og livet tæt på skov og vand – og så har jeg mulighed for at udleve min indre ”bonderøvs-drøm”. Min kone og jeg bor på et nedlagt landbrug, hvor vi har plads til hund og katte og et mindre dyrehold - plus en køkkenhave, der desværre altid vokser både til - og fra os. Der er et godt fællesskab – en glæde ved at mødes og en masse gode traditioner, der binder det hele sammen. Det er også dejligt at bo tæt på sin arbejdsplads, hvor jeg har en masse skønne kollegaer.

Hvad synes du, er det bedste ved at bo her på Bogø?
Ud over naturen og landlivets glæder – synes jeg det allerbedste er Bogøerne. Der er simpelthen så mange skønne og skøre mennesker, at det er en ren fornøjelse. Man møder hinanden på kryds og tværs af alder og interesser - der er altid gang i en masse foreninger og projekter hele året rundt. Der er så mange driftige, kreative og hjælpsomme mennesker – og man kan aldrig gå i Brugsen uden at få sig en sludder og høre nyt fra øen

Hvad savner du mest, når du er væk fra ø’en?
At komme hjem igen. Det er den naturligste ting lige at vinke eller sige hej, når man krydser hinandens vej på øen. Når jeg tager den gode skik med mig til hovedstaden, er reaktionen ofte et enten skræmt eller mistroisk blik.

Det irriterer dig mest ved at bo på Bogø?
Nogle gange de offentlige transportmidler – det kan være svært at komme til og fra øen sidst på dagen. Selve diskussionen om ”Udkants-Danmark” går mig ikke synderligt på – det kunne nu nok være sundt for debatskaberne, at tage sig en tur ud i virkeligheden og opleve fællesskabet og vidderne – og måske kunne man få en fornyet debat om værdien af sammenlægninger og centralisering.

Hvad kunne du godt tænke dig at være med at gøre lidt bedre ved Bogø, Danmark, verden?
Først tænkte jeg på bedre tilbud til ungdommen – det synes jeg manglede en del, da vores egne børn var teenagere – men når jeg kigger på øen i dag, synes jeg bestemt, der er gang i rigtigt mange gode projekter, og der er kommet en god bredde i tilbuddene. Det er vigtigt – både her på Bogø og i resten verden – at fokusere på, lytte til – og skabe gode vilkår og trygge rammer for de unge. Mht. Danmark og verden? – det er et stort spørgsmål – men jeg kunne godt tænke mig, at vi som danskere igen fik øje for, hvordan vi kan hjælpe mennesker i virkelig nød fremfor for hele tiden at frygte for vores egen velfærd.

Bogø i fremtiden, mener jeg, skal være et sted, hvor fortid, nutid og fremtid er knyttet tæt sammen. Det hele skal gå så pokkers stærkt nu om dage, at man ofte glemmer bare at glæde sig over hverdagen. Når vi mødes i Skovpavillonen og andre steder på øen – og Bogøsangen gjalder – så får jeg altid en følelse af sammenhæng og mening – som om forgangne generationer blander sig i koret – og sangen stadigvæk vil blive sunget langt ind i fremtiden.

Freddy Jørgensen

Hvem er du?
Jeg er pensionist og det nyder jeg. Det giver mig mulighed for at tilrettelægge min hverdag som jeg vil. Jeg har en datter på 18 snart 19 år der bor i kbh. Min store fritidsinteresse er at se på fugle. Jeg rejser gerne ud i verden, sammen med gode venner, for at se på spændende fugle og naturen i det hele taget. Jeg bor på Bogø Hovedgade sammen med min hund Nellie som er 4 år gammel og meget legesyg. På Bogø tiltales jeg ofte som ”Bogøs revykonge”. Jeg har siden 1974, med små pauser, deltaget i og skrevet tekster til Bogø Revyen som finder sted i Skovpavillonen hver Pinse. Allerede første år skrev jeg en tekst til revyen. Som tiden gik overtog jeg mere og mere opgaven, fra Jens Verner Ravnsted Larsen, med at skrive tekster. Siden ca. 1990 har jeg skrevet næsten alle tekster.

Hvad er vigtigt for dig?
At jeg har det godt og kan nyde tilværelsen. Min familie og mine mange venner, ikke mindst her på Bogø, betyder meget for mig. Det er vigtigt for mig, at venner og familie har det godt.

Hvorfor bor du på Bogø?
Jeg har næsten altid boet her - Bogø er et dejligt sted at være. Jeg var væk fra Bogø i ca. 10 år, hvor jeg arbejdede som lærer i Københavns området. I de 10 år jeg var væk gik jeg altid med tanken om at vende tilbage. Da jeg flyttede tilbage lejede jeg det hus jeg stadig bor i af Bogø Kostskole. På et tidspunkt blev jeg opsagt som lejer. Grunden var at Kostskolen skulle bruge huset til en ny lærer der skulle ansættes. Jeg henvendte mig til skolens tidligere forstander Benny Knudsen, og forhørte mig om muligheden for alligevel, at blive boende i huset. Benny Knudsens melding var, at jeg jo kunne søge stillingen som lærer på skolen. Det gjorde jeg og jeg var ansat som lærer på skolen indtil jeg gik på efterløn.

Hvad synes du, er det bedste ved at bo her på Bogø?
Det jeg savnede mest i København var naturen. Det at kunne følge naturens gang. Der er perfekte rammer for tursejlads, som jeg har gjort det meget i tidligere. Jeg kender mange og har kontakt til mange. Folk hilser på gaden og taler sammen. Det sociale liv der er på Bogø betyder meget for mig.

Hvad savner du mest, når du er væk fra ø’en?
Det at komme hjem - ikke mindst til Nellie. Det er dejligt at komme afsted, men det er sandeligt også dejligt, at komme hjem igen. Næste vinter skal jeg med 4 kammerater til Indonesien. Nærmere betegnet Sulawesi og Amaranda som ligger mellem Borneo og Ny Guinea. Her skal vi kigge på fugle og mon ikke der venter en stor naturoplevelse.

Det irriterer dig mest ved at bo på Bogø?
Man møder af og til nogle kværulanter. Heldigvis er der ikke mange af dem.

Hvad kunne du godt tænke dig at være med at gøre lidt bedre ved Bogø, Danmark, verden?
Få renoveret de faldefærdige huse på Bogø og få ryddet op på de værste matrikler. Det giver ikke noget godt førstehåndsindtryk hvis vi gerne vil tiltrække tilflyttere.

Bogø i fremtiden, mener jeg, skal være et sted, hvor vi kommer hinanden ved. Hvor man bliver taget godt imod. Et sted det er nemt at få nye venner. Et sted hvor der fortsat er mange aktiviteter og et rigt foreningsliv.

Jørgen Houmøller

Hvem er du?
Jeg er en af de indfødte. Jeg er født i 1963, og jeg levede mine første år med mine forældre i det røde hus, Bogø Hovedgade nr. 31. I dag bor jeg stadig på Bogø med min kone – Anne Marie og vores 3 døtre. Og så er jeg fanearving. Jeg har arvet en fane af min morfar Peter Oluf Albert Petersen, den gamle gartner. Fanen har tilhørt Bogø afholdsforening, som min morfar var formand for.Hvad er vigtigt for dig?
Det er vigtigt for mig, at mennesker omkring mig har det godt. Det gælder først og fremmest min familie, men også andre mennesker omkring mig. Mit omsorgsgen er ret stort. Omsorg er ikke noget kvinder har patent på. Jeg lever og ånder for mit job, jeg er social- og sundhedshjælper i Vordingborg kommune, men i dag bruger jeg det meste af min arbejdstid på at være fællestillidsmand. Jeg vil gerne være med til at skabe gode arbejdsforhold for mine kollegaer og den politiske del af mit job står mig nært. Jeg er en kreativ og ekstrovert person, og i min fritid spiller jeg amatørteater og spiller musik. Lige nu bruger jeg meget tid på at øve min rolle i My Fair lady, og så skal jeg snart til prøve med et nyt band. Jeg interesserer mig også for sproget, jeg elsker at lege med ord og skriver også gerne en sangtekst i ny og næ.

Hvorfor bor du på Bogø?
Bogø og jeg er som skabt for hinanden. Her føler jeg mig hjemme, og det har jeg i øvrigt også papir på i form af en slægtstavle, der går helt tilbage til 1734. Mine forfædre har levet her på øen siden 1734, og der er ikke noget indavl. Vi har næsten alle sammen fundet vores ægtefæller uden for øen. Ja, min kone er jo fra Rødovre. Det var ikke der, jeg fandt hende, nej det var i Damsholte. Vi var kollegaer på det samme plejehjem. Jeg har jo været uden for øen. I 3 år boede jeg i Århus, her studerede jeg sprog. Jeg skiftede studiet ud med et job som opvasker på Molslinjen, og så begyndte jeg at spille i band med mine barndomsvenner brødrene Jan, Claus og Lars fra Bogø, og så kunne jeg jo lige så godt flytte tilbage til øen.

Hvad synes du, er det bedste ved at bo her på Bogø?
Jeg kan godt lide det tætte sociale sammenhold, der er her på Bogø. Jeg kan godt lide Bogø, fordi det er en driftig ø og der er altid en eller flere aktiviteter eller fællesskaber man kan være en del af. Bogø er en rigtig iværksætterø.

Hvad savner du mest, når du er væk fra ø’en?
Så savner jeg det velkendte og de trygge rammer, der er her på ø’en.

Det irriterer dig mest ved at bo på Bogø?
I et lille samfund som Bogø er der en del sladder. Da jeg var barn, var sladderen mere omsorgsfuld end den er i dag. Hvis jeg som barn gik et ærinde hos købmanden eller hos slagteren, vidste de, hvad jeg skulle have med hjem, hvis jeg selv var i tvivl. De bekymrede sig om en og fulgte med i, hvordan man havde det. Jeg synes ikke, sladderen i dag indeholder denne omsorg.

Hvad kunne du godt tænke dig at være med at gøre lidt bedre ved Bogø, Danmark, verden?
Jeg kunne godt tænke mig, at Bogø blev mere synlig. Vi har så meget at byde på, som andre også kunne få glæde af – Bogø kunne blive sådan en ”Model – landsby”. Bogø er en god plet med mange muligheder. I Vordingborg Kommune er der stort fokus på store attraktioner såsom borgcenteret, og der kan godt være en tendens til, at vi overser de mange små initiativer og små dejlige steder, vi også har i kommunen.

Bogø i fremtiden, mener jeg, skal være et sted, hvor vi har respekt for hinandens særheder, dem lever vi af på Bogø. Det er en del af øens særkende og ånd. Det skal vi værne om.

Familien Svan Nielsen

Vi er en familie som har Bogø i blodet, ikke kun fordi vi elsker Bogø, men fordi at vi har flere genrationer gennem årtier. Vi kan ikke beskrive hvorfor vi elsker Bogø, men Bogø har sin charme, og ikke mindst sit lille areal hvor alle kender alle. Bogø tilbyder sociale aktiviteter for alle aldre og ikke mindst, de mere sporty aktiviteter med forbehold i en ø i bevægelse. Ved at Bogø er en ø, giver det mulighed for sejlsport, og ikke mindst Bogøs ”nationalsport” volley, og andre sportsgrene. Bogø giver bl.a. venskaber for livet, gennem børnehave, skole og sportsgrene. DA det er dejlig med vand, er der stor muglighed for at dyrke vores families store interesse nemlig fiskeri. Mange bliver skræmte over at Bogø er en ø, og man regner med at man er isoleret på øen, men sådan hænger det ikke sammen, da de større byer, er omkring 30 min i bus fra os, da der er rig mulighed for at udfolde sit ungdomsliv med fester, da den sidste bus går klokken 24 fredag aften. Med alle disse kvaliteter er Bogø et sted for alle.
Familien Wulf-Andersen

Vores ønske ø. Vi havde mange ønsker til vores liv, da vi for 9 år siden, ved et rent tilfælde, havnede på Bogø. Ønsket om at bygge vores drømmehus, få dyrehold og hundeopdræt, have naturen og vandet i baghaven. Ønsket om et levende lokalsamfund hvor man ikke bare kom for at sove. Ønsket om aktiviteter og fællesskaber. Ønske om at vi kunne arbejde både lokalt og i København. Men vigtigst af alt, ønsket om at give vores børn en tryg barndom, hvor de ikke er anderledes og hvor de kan gå i samme skole fra 0. til 10.kl. Alle de ønsker håbede vi Bogø kunne opfylde, da vi for snart 10 år siden flyttede i hus på Bogø. Alle ønskerne er blevet til virkelighed og for os er Bogø ikke længere bare en ø, herfra vores verden går, her er verdens navle, her er hjemme.
Familien Heien

Bogø er hjem for os! For Nicole har Bogø været en del af livet altid, som barn kom hun her, og i 2001 overtog hun og hendes søster Barndoms sommerhuset. Nicole og Jesper forelskede sig i "det lange hvide hus" på Hovedgaden og flyttede permanent fra Vestegnen, hvor de begge var vokset op, til Bogø i 2007. I 2009 blev de forældre til dejlige Esther, som nu er næsten 5 år. Esther går i Lærkereden og er glad for at gå til Zumbatomic og Miniton. Udover mennesker på matriklen, bor Nicoles hønsepiger og Esthers kanin Wilma. Vi nyder godt af det gode sammenhold bla. via det gode foreningsliv, som specielt Jesper, som formand for Bogø Løb & Gang, benytter sig meget af. Øen rummer så mange foreninger, at der næsten ikke er den forening der ikke er, og ellers "laver man da bare én ny". Vi elsker øen for dens mange tilbud (kede sig, dét behøver man ikke!), bla. alle børne aktiviteterne Fastelavn i Hallen, Find julemanden i Møllen, julesokker i Dagli' Brugsen, Pandekage løb osv. Og for de voksne, Running dinner, div. Loppemarkeder, Bogø brugtbørs, Skånningen, den skønne natur, skoven og det gode selskab, som kan rumme alle. Lev livet - oplev Bogø!
Sus + Kim

På Bogø er der masser af plads, fantastiske og aktive mennesker, dagpleje, børnehave, skole, to sportshaller, ridehus, fitness center samt indkøbsmuligheder. Bogø er en "foreningsø". Frivilligheden er i højsædet. På Bogø er man parate til at gøre noget for andre. Der bliver taget godt imod og man føler sig straks velkommen. Man kan altid finde nogen at være sammen med. Der er mange lokale arrangementer. Sus er vild med heste så dem har vi to af. Derudover har vi fire katte og to store hunde. Sus arbejder i tøjbutik på Marielyst og Kim arbejder som systemudvikler i Hvidovre. Bogø ligger centralt hvis der skal pendles. Vi har den samme følelse hver gang vi kommer tilbage til Bogø - nu er vi HJEMME. Velkommen til "Hestekants" Danmark.
Familien Svane Møller

Vi ved præcis hvilken dag, vi første gang kom til Bogø, fordi vi blev mødt af et flagsmykket optog med hestevogne, traktorer, biler og cykler. Det var Grundlovsdag den 5. juni 1996. Siden den dag har Grundlovsdag været en festdag og ikke bare en fridag. Vi har selv deltaget i de fleste grundlovskørsler siden da. Bogøboerne laver i det hele taget mange festlige arrangementer. Bogø har sammenhængskraft!
Familien Illum

Vi er en familie på 3 og vi har boet på Bogø i 10 år. Jens Peter er 38 år og arbejder som lærer på Idrætsefterskolen Grønsund. I fritiden er han en del af det lokale hjemmeværn og sejler kapsejllads på havnen. Bettina er hjemmegående husmor. Udover at hygge med veninder og klare det daglige i hjemmet kan hun godt lide at hjælpe til både på skolen og i foreningerne. Lukas er 14 år og går på Bogø kostskole, hvilket han er meget glad for. I fritiden går Lukas til fodbold og badminton og så er han barnepige for 2 børn. Vi har også en hund som vi elsker at gå ture med i den fantastiske natur som øen byder på. Vi er alle fra Vestegnen, men valgte at bosætte os på Bogø da vi skulle vælge hvor vi mente det ville være godt for vores søn at vokse op. Her er mange sunde interesser og et stort foreningsliv. Der er altid mange begivenheder i forbindelse med mærkedage og man lærer hurtigt folk at kende. Alle er søde til at give en hjælpende hånd og værne om fællesskabet på øen. Bogø betyder frihed og liv for os og det er som om når man kommer retur til øen så er det først der man kan trække vejret. Det at bo på Bogø er en livsstil.
Familien Suensen Nielsen

Vi flyttede til Bogø i 2001, da vi fandt et rigtigt pippihus- helt tilgroet og ubeboet i flere år. Vi slog til og startede renoveringen. Siden kom vores søn Mads til og søster Julie på 15. Vi er glade for at bo på Bogø, fordi øen tilbyder optimale muligheder for børnefamilier: vuggestue, skole, børnehave, et hav af fritidsaktiviteter for børn som voksne ø, initiativ og fællesskab. Vi har fra første dag følt os som en del af ølivet.
Familien Knudsen Hoff

Vi opdagede denne fantastiske ø i december 2004, hvor vi flyttede hertil pga. job på kostskolen. Vi har slået rod i takt med hver familieforøgelse, som har medført udvidelse af bekendtskabskreds. Bekendtskabskreds blev til omgangskreds, som er blevet til vennekreds. Bogø er en både børne- og voksenvenlig ø med tryghed, smuk natur, vinterbadningsmulighed og sjove mennesker. Derfor!
Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de sidste nyheder. Information om hvad der sker i den nærmeste fremtid. Et godt tilbud og meget mere... Tilmeld dig her
Familien Fjord

Vores familie elsker at opleve verden og byder også gerne verden velkommen på Bogø. Francheska er taget hele vejen fra Venezuela til Bogø for at bo et år....
Familien Aakilde

”Vi flyttede fra Jelling til Bogø i 2010, da Henrik fik arbejde på efterskolen. Udover at vi nu begge arbejder på øen, er vi også begejstrede for det rige foreningsliv og det stærke lokale fællesskab, der kendetegner livet på øen. Alle kender alle, og der er altid hjælp at hente, om det så er til kattepasning i ferier, værktøj man lige står og mangler eller arbejdsdage i børnehaven. Bogøerne giver en hånd med, sådan er det bare” .