Bogø Vandværk

Bogø Vandværk er et privat vandværk, beliggende på Vesterskovvej 11.
Vandværket levere vand til 1188 forbruger, og udpumper årligt ca. 70.000m3 vand. Vandet pumpes op fra 3 dybde-boringer, som er centralt beliggende på Øen. Fra 50-80meters dybde, pumpes vandet ind til vandværket, hvor det iltes og filtreres. Fra vandværket pumpes vandet ud til forbrugerne, med et tryk på 3,4bar af det ca. 38km. lange
ledningsnet.