Bogø Vandværk

Bogø Vandværk er et privat vandværk, beliggende på Vesterskovvej 11.
Vandværket levere vand til 1188 forbruger, og udpumper årligt ca. 70.000m3 vand. Vandet pumpes op fra 3 dybde-boringer, som er centralt beliggende på Øen. Fra 50-80meters dybde, pumpes vandet ind til vandværket, hvor det iltes og filtreres. Fra vandværket pumpes vandet ud til forbrugerne, med et tryk på 3,4bar af det ca. 38km. lange
ledningsnet.

For yderligere info besøg Bogø Vandværks hjemmeside bogoevand.dk