Referat fra Lokalrådets bestyrelsesmøde 1. marts 2017

Af Kjeld Sørensen , Bogø Lokalråd
9. marts 2017 11:49


Referat fra Lokalrådets bestyrelsesmøde 1. marts
Lokalrådet har afholdt bestyrelsesmøde. Her kan du læse referatet.
Referat af lokalrådsmøde 1 marts 2017:
Hos Mai-Brit Klog Færgegårdsvej 48, 4760 Vordingborg

Til stede: Michael Olesen, Mai-Brit Klog, Richard Naylor, Lis Hummel, Kjeld Sørensen, Benny Knudsen og Anders Marchsteiner.

Fraværende: John Konggaard og Søren Jespersen.

Dagsorden:
1. Nyt fra vandugen: Meningen er at vi kontakter Sejlklubben, grønsund og jollelaugene for at få et fællesarrangement i uge 34, Lis Hummel tager kontakt.

2. Kontakt med Trafik og park: Anders Marchsteiner har kontakt, og vi venter på "lysere tider" så vi kan tage på inspektionstur med vejfolkene indenfor deres arbejdstid.

3. Projekt synlig i trafikken: Vi har kontakt til kostskolen, og samarbejder omkring en forbedring af sikkerheden, Søren Jespersen har kontakten.

4. Tiltag på Kathøj: Projektet ligger stille pt. Anders Marchsteiner er på projektet.

5. Navigationsskolen: Projektgruppen er stadig i gang med at skaffe tilsagn om støtte, og bygningen er blevet 700.000 kr billigere, så gruppen er optimistiske omkring projektet. Kjeld Sørensen har kontakten.

6. Affaldsindsamling: Planlægningen er på plads, Ulla Nielsen styrer projektet sammen med andre frivillige,, Brugsen, Havnegrillen og Lokalrådet er sponsorer og Danmarks Naturfredningsforening giver affaldssække.

7. Bosætning: Benny Knudsen udarbejder materiale til en flyer om muligheder på Bogø, og undersøger mulighederne for at lave en invitation to lørdage, i samarbejde med lokale ejendomsmæglere og lokalrådet. Projektet er henvendt til personale på Vridsløse som agter at flytte med til det nye fængsel i Nr Alslev.

8. Høring, reduktion af den offentlige trafik: Vi undersøger om der er muligheder for Flextrafik i de perioder hvor busserne tages ud. Anders Marchsteiner undersøger problematikken med omlægninger af bustider i forhold til skolen.

9. Shelters ved havnen: Lokalrådet kontakter Havnefoged/kommune med hensyn til vedligehold af shelters og området omkring disse. Kjeld Sørensen tager kontakt.

10. Tydelige husnumre: Dorte Brunø har på eget initiativ sat focus på sagen/opgaven, vi siger tak, og følger med på sidelinien.

11. Indkomne forslag: Ingen

12. Eventuelt: Dårlig samvittighed, vi mangler kurve til flere nye beboere, og at formidle en vandrepokal. Det gamle bageri har fået en lettere oprydning, vi håber de gode takter holdes.

Hent referat i PDF version

Kjeld Sørensen
Sekretær

Kommenter på denne nyhed:
Vi ønsker en åben og livlig debat på Bogø Portalen. Alle opfordres til at deltage i debatten og lægge kommentarer på vores indlæg. Vi forventer en debat der foregår i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen vil fjerne indlæg der ikke er i en ordentlig tone eller som ikke overholder gældende lovgivning.