Ny formand for Møn.Nu

Pressemeddelelse
15. marts 2017 16:57


Michael van Deurs. Privatfoto: Michael van Deurs
Efter et par år i eftertænksomhed og stille arbejde med at finde tilbage til de første begejstringer fra foreningens stiftelse, er MønNU klar til igen at påtage sig ansvar og pligter som Møn-aktiviteternes paraplyorganisation.
MønNU’s bestyrelse har i de seneste par år bevidst valgt at holde en lav profil i forhold til omgivelser, medlemmer og presse.

Nu er foreningen og bestyrelsen imidlertid klar til at kunne fortælle om de resultater, der relativt anonymt har udviklet sig i de seneste år. Lad bestyrelsen blot nævne nogle få og markante emner:
- Samarbejde med øens lokalråd. Foreningens bestyrelse består af en række generalforsamlingsvalgte medlemmer og ikke mindst formændene for Møns tre lokalråd. Denne nye sammensætning har vist sig gunstig, og betyder, at der sikres udveksling af nyttige informationer og tiltag mellem det lokale niveau og de fællesanliggender for hele øen, som er MønNU’s gebet.
- Bosætningsinitiativerne og samarbejdet med lokalrådene om disse projekter, har haft og vil også i fremtiden få den højeste prioritet blandt MønNU’s mange funktioner.
- Foreningen har i det skjulte haft lejlighed til at gøre sig gældende i det store arbejde, som er gjort i relation til realisering af tankerne, der førte til skabelsen af House of Møn og husets aktivitetsmuligheder. Og MønNU har en repræsentant i House of Møns ledelsesforum.
- MønNU samarbejder Kalvehave Lokalråd om mulighederne for at påvirke de trafikale myndigheder til at skabe belysning af Mønsbroen.
- Der arbejdes på at skabe en mere levende hjemmeside og ikke mindst, på at styrke MønNU’s ansigt på de sociale medier.
I Ole Bjørnholts formandskab er der både internt og eksternt blevet arbejdet med at få styr på foreningens økonomi, og ikke mindst at genskabe renomméet. Et fælles arbejde, der har vist sig, at give tilfredsstillende resultater og god opbakning.
I forbindelse med revitaliseringen af MønNU, har bestyrelsen ny-konstitueret sig. Bestyrelsen har samlet sig om et nyt formandskab, der har stillet sig til rådighed. Fremover er foreningen MønNU’s formand Michael van Deurs, og Erik Büchert er valgt som næstformand. Et formandskab, der samlet repræsenterer stærke lokale netværk. Ingen tvivl om, at ledelsen er fremtidssikret - og i gode hænder.
Også derfor ser bestyrelsen frem til den kommende generalforsamling. Generalforsamlingens dagsorden, dato, tid, sted og særligt indhold annonceres senere.
Foreningens medlemskreds er igen i udvikling. Både erhvervsmedlemmerne og de private vender tilbage, og glædeligt er det, at både nye erhvervs- og private medlemmer i den seneste tid har tegnet sig. Hvilket styrker bestyrelsens tro på, at foreningen er på rette kurs.

På bestyrelsens vegne

Camilla Bøggild
Bestyrelsesmedlem, MøNU

Kommenter på denne nyhed:
Vi ønsker en åben og livlig debat på Bogø Portalen. Alle opfordres til at deltage i debatten og lægge kommentarer på vores indlæg. Vi forventer en debat der foregår i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen vil fjerne indlæg der ikke er i en ordentlig tone eller som ikke overholder gældende lovgivning.