Fin stemning ved generalforsamlingen i Bogø Lokalhistoriske Forening

Pressemeddelelse , Bogø Lokalhistoriske Forening
22. marts 2017 18:10


Formand Lars Seerup. Foto Heinrich Dick-Nielsen
Der var en særdeles god stemning mandag aften, da 31 var mødt frem til Bogø Lokalhistoriske Forenings generalforsamling: I 2017 er det 10 år siden, at en gruppe historieglade bogøere samledes for at stifte foreningen.
Ved generalforsamlingen præsenterede bestyrelsen det nye årsskrift, som for første gang i foreningens historie er trykt hos en bogtrykker. Årsskriftet byder på fem artikler med en stor variation af emner: Tidligere formand Ejler Svan har skrevet en oversigt over karmærker, men han har ikke blot listet karmærkerne op ved deres respektive gårde, men også sat helgårde og undermatrikler i historisk kontekst tilbage til tiden inden udflytningen. Artiklen er i realiteten et nyttigt og overskueligt lille opslagsværk om Bogøs gårdhistorie. Nuværende formand Lars Seerup, selv skolemand, har gravet sig dybt ned i Bogø Skoles historie 1938-1968, redaktør på Bogø Tidende, Jørgen Stæhr, leverer et bidrag til historien om Bogø Avis og Bogø Tidende, historiker og bestyrelsesmedlem Svend Aage Christensen lader vindmøllerne snurre og kobberledninger rulle ud i sin arkivbaserede undersøgelse af Bogøs pionérrolle på el-området, og endelig har journalist og bestyrelsesmedlem Brigitte Alfter gennemført et grundigt interview med Doris Nielsen, der under overskriften ’Fra selvforsynende landbrug til maskinstation’ skildrer landboliv på Bogø.

I sin beretning kunne formanden ikke blot præsentere årsskriftet, men også fortælle om andre udadvendte aktiviteter, for eksempel at foreningens Facebook-side har en flot statistik: I gennemsnit når sidens indhold hver dag ud til ikke færre end 1.412 brugere, et ganske pænt oplag, hvis nu man talte i avissprog.

Oplysningerne er dog også gået den anden vej. Foreningen har i årets løb modtaget en række arkivalier, deriblandt Bogø Sømandsforenings arkiv, som bl.a. rummer forhandlingsprotokollerne fra foreningens start i 1863 – ført i formfuldendt håndskrift.

Generalforsamlingen fulgte foreningens tradition med at servere Ellinor Nielsens gode lagkager for de fremmødte. Der var også et billedforedrag om ’Dykkeren fra Bogø’, Jensenius Hansen, og hans liv som ung sømand. To gange blev han torpederet under krigen, inden han blev samlet op af den britiske flåde og oplært til dykker på Trinidad i Caribien. Fortællingen om dykkerens eventyrlige liv på Trinidad og siden på Bogø og i de danske farvande blev modtaget med levende interesse.

Medlemmerne mindedes afdøde bestyrelsesmedlem Vibeke Mikkelsen og valgte enstemmigt Lisbeth Willum Caspersen som ny suppleant. Generalforsamlingen blev trygt ledet af Ove Paarup.

Se billeder her

Kommenter på denne nyhed:
Vi ønsker en åben og livlig debat på Bogø Portalen. Alle opfordres til at deltage i debatten og lægge kommentarer på vores indlæg. Vi forventer en debat der foregår i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen vil fjerne indlæg der ikke er i en ordentlig tone eller som ikke overholder gældende lovgivning.