BOGØ MENIGHEDSRÅD

Menighedsrådet , Bogø Menighedsråd
11. april 2017 02:33


Helle Hansen
Bogø Menighedsråd har afholdt menighedsrådsmøde
Bogø Menighedsråd har afholdt menighedsrådsmøde i Sognegården.
Læs referatet her:
Referat 05.04.2017
Bogø Menighedsråd
Mødedato og sted Bogø Sognegård
Fremmødte Helle, Winni, Anne (Trine), Lotte, Charlotte, Ann Julie & Aske
Afbud fra
Ikke afbud fra John
Referent Helle Hansen

1
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
2
Ref. af provstesyn den 24.2.2017 og notater om div. Reparationer, bilag 1 og 2
Har fået fin rapport med ting til efterflg.
3
Information om bygningsreglement – adgang – midlertidig rådighed
Har fundet aftaler om frivillige fredninger. Skal have fundet ud af hvilke aftaler er med naboer om adgang via deres grund. Det er kommunen der skal varsle naboerne om adgang via deres grund.
4
Igangsættelse af anlægsaktiviteter , bilag 3 – hvor er vi henne – vinduer hvilken slags fuge?
Vi vælger en mørtelfuge til vinduerne.
Richard er bestilt til at lave reparation af tagpotter på kirken og rygning på kirken. Anne (Trine) kontakter Richard.
Vinduer kommer i uge 17.
Lotte kontakter Thorstein (glarmester) ang. vindue i kirken og utæt tagrende i kirken.

5
Første drøftelse af ønsker til anlægsaktiviteter 2018
Hvad kunne vi tænke os at få lavet? BRAINSTORM!!!

Parkeringsplads – overgangen fra asfalt til sten.
Og overgangen fra græs til sten.

Flytte flagstangen ind på græsplænen.
Få afgrænset græsplænen ud til småsten/parkeringsplads.

Plantning af grantræ
Ny lyskæder

Borde/bænkesæt til græsplæne

Hoveddør i Sognegård.


Kikke på arkitekt tegning over plæne/parkeringsplads

Skal vi have tilbud på kalkning af kirkegavl?

6
Kommende aktiviteter: Lutherarrangement tirsdag 25. april, Skærtorsdag (påskemiddag) og Lutherarrangement tirsdag 16. maj
Skærtorsdag - vi kører videre med dem der er tilmeldt.
25. april – kommer til at handle om kirkegårde og synd.
16. maj – der kommer mad fra tiden og vi skal høre historien bag.

7 Hængeparti – regler for leje af sognegård
Regler for leje af Sognegården afklaret.

8 Kirkefolder, bilag 4
Der indhentes tilbud på trykning af kirkefolder.

9 Info fra formand:


10 Evt.
Skal vi have en venskabskirke. Stubbekøbing – Aske tager kontakt.

NÆSTE MØDE:
Onsdag d. 24. maj 2017 kl. 16:30

Kommenter på denne nyhed:
Vi ønsker en åben og livlig debat på Bogø Portalen. Alle opfordres til at deltage i debatten og lægge kommentarer på vores indlæg. Vi forventer en debat der foregår i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen vil fjerne indlæg der ikke er i en ordentlig tone eller som ikke overholder gældende lovgivning.