Hjælp mennesker med at finde vej ud af vold i familien

Af Chris Poole
7. august 2018 10:23


Hjælp mennesker med at finde vej ud af vold i familien
Kom til borgermødet på Gåsetårnskolen tirsdag den 14. august kl 19-21.15 og bliv skarpere på hvordan du kan hjælpe.

Der er stor sandsynlighed for at du og jeg i løbet af vores liv vil komme i kontakt med personer, der er i et forhold eller en familie med vold. Det er simpelthen på grund af problemets omfang. Det kan være i rollen som ven, søster, kollega eller nabo. Ved du hvordan du bedst kan hjælpe? Vil du vide mere om vold i familien og hvilke steder du kan henvise folk til?

Manglende viden kan være en stopkolds for handling
Vi, der befinder os i periferien af voldsudsatte familier, ved ofte godt hvad der foregår. Og vil oftest gerne handle. Men vi kan være usikre og bange for hvad andre mon tænker. Det viser en stor national spørgeskemaundersøgelse fra 2016. Undersøgelsen viser, at mange oplever, at de mangler viden at bygge deres handlinger på. Og det er en alvorlig stopklods.
Det vil en gruppe frivillige borgeere i Vordingborg gøre noget ved. De har arrangeret et borgermøde tirsdag den 14. august kl 19-21 på Gåsetårnskolen i Vordingborg, hvor alle kan blive klogere på, hvad vold i familien er og hvordan man kan handle. Målgruppen for mødet er først og fremmest almindelige borgere, men også medarbejdere på kommunens forskellige afdelinger og institutioner som hermed får mulighed for at få deres viden opdateret.
”Vi er godt klar over at emnet er tabu for mange endnu”, siger Chris Poole, en af arrangørerne. ”Men vi vil gerne nå ud så langt som muligt med viden og budskabet om, at det nytter at gøre noget. Så mød op og vær nysgerrig, også selvom du aldrig har haft noget med vold i familien at gøre før”.

Kom og bliv klogere
Tirsdag den 14. august kl. 19 – 21.15
afholdes borgermødet med temaet "Hjælp den voldsudsatte familie - hvad alle bør vide om vold i familien og hvordan du kan hjælpe". Mødestedet er: Gåsetårnskolens festsal, Chr. Richardtsvej 33, 4760 Vordingborg. Bus 660 og 661 kører lige i nærheden.

På mødet vil der være en personlig beretning fra en nabo, der hjalp en familie til et liv uden vold. Og et oplæg om partnervoldens omfang og karakter. Desuden vil deltagerne få enkle og konkrete redskaber som kan bruges til at hjælpe og oplysninger om steder, hvor den voldsudsatte, voldsudøveren eller barnet i familien med vold kan få yderligere hjælp.
En medarbejder fra Jungshoved krisecenter vil præsentere deres helt nye kvindekrisecenter, som er det eneste i nærområdet.
Formand for udvalget for Social og Psykiatri i Vordingborg Kommune, Jesper Berring Poulsen vil fortælle, hvad kommunen kan tilbyde en voldsudsat familie. Lederen af LivaRehab, Flora Gosh vil fortælle om deres arbejde i Vordingborg med udsatte unge. Der vil være plads til spørgsmål og diskussion.

Mødet er gratis og alle borgere er velkommen. Der serveres kaffe, te og småkager.
Se det færdige program på Facebook.

Fakta
147.000 mennesker i Danmark er hvert år berørt af fysisk partnervold, enten som udøver, voldsudsat eller som barn i en familie med vold. Antallet er mere end tre gange større end antallet af nye kræfttilfælde og personskader og drab i trafikken hvert år - til sammen. Tallene bliver endnu højere, når der medregnes de parforhold, hvor der alene er psykisk vold. Kilde: Statens Institut for Folkesundhed 2018.
Vordingborg kommune går heller ikke ram forbi, selvom vi ikke kender det præcise antal af familier i kommunen hvor der er vold.

Kommenter på denne nyhed:
Vi ønsker en åben og livlig debat på Bogø Portalen. Alle opfordres til at deltage i debatten og lægge kommentarer på vores indlæg. Vi forventer en debat der foregår i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen vil fjerne indlæg der ikke er i en ordentlig tone eller som ikke overholder gældende lovgivning.