Hatten af på møllen

Af Bestyrelsen , Bogø Møllelaug
8. september 2018 14:55


Bogø Mølle. Foto: Michael B. Rasmussen
Mandag den 10. september ser det ud til at blive alvor med en start af 1. etape af restaureringen af Bogø Mølle.
Ca. en uge efter kommer en kran og løfter vinger og hat af, hvis vinden ellers tillader det. Derefter skal en stor del af møllebygningen løftes på store donkrafter. Den rådne bundrem mellem kampesten og mursten skal udskiftes. Når den er skiftet, kommer turen til bundremmen mellem mursten og træværk. Der er det også galt med de bjælker, der bærer broloftets gulv. Til sidst skal bundremmen på kværnloftet udskiftes.

Når det er lykkedes at skaffe de 1.285.946 kr., første etape er estimeret til, er det takket være Slots- og Kulturstyrelsen, der har bevilget 322.000 kr., Augustinusfondens bevilling på 250.000 kr., Realdanias på 350.000 kr., Aage og Johanne Louis-Hansens Fond med 350.000 kr., Sonning Fond med 65.000 kr. og sidst, men ikke mindst Lions Club, Møn, som har bevilget 25.000 kr.

Men det stopper ikke her. Der bliver - forhåbentlig – fem etaper. I anden etape skal hatten restaureres. Taget har været utæt i mange år, og der er derfor både råd og svamp i nogle af de store, bærende bjælker. I samme omgang bliver krøjeværk og perse (bremse) restaureret. Det forventes at komme til at koste små to millioner. Ansøgning om tilladelse til byggeriet og om tilskud til samme er afsendt til Slots- og Kulturstyrelsen. Da Bogø Mølle er fredet, skal der gives tilladelse, før der kan søge andre fonde. I etape 3 - 5 kommer turen til vingerne, omgangen og træspånerne!

Det kan godt være, at nogle vil synes, at møllen mister noget af sin charme ved en restaurering. Der bliver jo en del nyt træværk. Men uden en restaurering mister Bogø en dag møllen.

Det er samlet set et omfattende og stort projekt, som møllelauget håber at komme lykkeligt igennem med. Det er spændende, og der bliver meget at se på. Tænk, hvis vingerne en dag i fremtiden igen kan dreje rundt.

Bestyrelsen for Bogø Møllelaug.

NB. Vær opmærksom på dato på Portalen om præcis tid for kranbesøget.


Bogø Møllelaugs Bestyrelse. Foto: Heinrich Dick-Nielsen

Kommenter på denne nyhed:
Vi ønsker en åben og livlig debat på Bogø Portalen. Alle opfordres til at deltage i debatten og lægge kommentarer på vores indlæg. Vi forventer en debat der foregår i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen vil fjerne indlæg der ikke er i en ordentlig tone eller som ikke overholder gældende lovgivning.