Bogø Menighedsråd

Menighedsrådet , Bogø Menighedsråd
10. oktober 2018 23:00


Helle Hansen
Har afholdt ordinært menighedsrådsmøde,
Bogø Menighedsråd har afholdt ordinært menighedsrådsmøde.
Læs referatet her:
Referat
Bogø Menighedsråd
Mødedato og sted Bogø Sognegård – Onsdag d. 10.10.2018
Fremmødte Anne (Trine), Winni, Charlotte, John, Helle, Lotte og Ann Julie
Afbud fra
Ikke afbud fra
Referent Helle

TIL DEN ÅBNE DEL AF MØDET
Nr. Tekst Ansvarlig
1 Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2 Opfølgning fra sidste møde
Trine har en opgave der skal løses.
3 Godkendelse af regnskab for 3. kvartal
Regnskab for 3. kvartal er gennemgået og godkendt.
4 Godkendelse af endeligt budget for 2019
Endeligt budget er godkendt med flg. Stempel: Bogø Sogns Menighedsråd. CVR-nr. 24685128, Budget 2019, Endeligt budget afleveret d. 19.09.2018 13:13
5 Konfirmationstider - St. Bededag 2019. Stort hold 2 gudstjenester
Der er konfirmation kl. 10:00 og 12:30
6 Nyt fra kirkeværge
Info. om træfældning.
Har modtaget tilbud på ny terrasse langs med Sognegården i haven.
7 Nyt fra kirkegårdsudvalg – plan for parkeringspladsområdet
Der er fremlagt plan for renovering af parkeringspladsområdet. Udformning af plan godkendt. Der indhentes flere tilbud på arbejdet.
8 Nyt fra aktivitetsudvalg
Henvendelse fra Anette Ejsing vedr. musikledsagelse til Allerhelgensgudstjeneste. Ja tak.
9 Behandling af henvendelse fra lokalrådet - trampesti
Menighedsrådet går med til opstilling af hundeposeskraldespande på kirkestien og på kirkens jord ved vandet. På betingelse af at lokalrådet er ansvarlig for tømning af ovennævnte spande. For så vidt angår placering af hundeposeskraldespande på kirkestien skal dette ske efter aftale med menighedsrådet.
10 Informationer v/ formand
Menighedsrådet tilslutter sig provstiets forslag om fælles kirkebogsfører.
11 Bordet rundt
Julehjælp – her findes skema.

12 Evt.Kommenter på denne nyhed:
Vi ønsker en åben og livlig debat på Bogø Portalen. Alle opfordres til at deltage i debatten og lægge kommentarer på vores indlæg. Vi forventer en debat der foregår i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen vil fjerne indlæg der ikke er i en ordentlig tone eller som ikke overholder gældende lovgivning.