Bogø Menighedsråd

Menighedsrådet , Bogø Menighedsråd
14. november 2018 18:09


Helle Hansen
Bogø Menighedsråd har afholdt ordinært menighedsrådsmøde
Bogø Menighedsråd har afholdt ordinært menighedsrådsmøde. Læs referatet her:
Referat
Bogø Menighedsråd
Mødedato og sted Bogø Sognegård onsdag den 14. nov. 2018 kl. 16
Fremmødte Anne, Lotte, John, Charlotte, Winni og Helle
Afbud fra
Ikke afbud fra
Referent Helle Hansen

Nr. Tekst Ansvarlig
1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
2 Opfølgning fra sidste møde
Tegning udarbejdet over parkeringsplads.
3 Fastlæggelse af menighedsrådsmøder 1. halvår 2019
Torsdag d. 7.2.2019 kl. 17
Torsdag d. 14.3.2019 kl. 17
Torsdag d. 11.4.2019 kl. 17
Søndag d.28.4.2019 efter gudstjenesten er der sognemøde.
Torsdag d. 23.5.2019 kl. 17
Torsdag d. 29.8.2019 kl. 17
4 Valg af formand, næstformand, kirkeværge, kontaktperson, kasserer m.v. for det nye kirkeår, menighedslovens § 11
Formand: Anne (Trine) Thielemann
Næstformand.sekretær og kontaktperson: Helle Hansen
Kasserer og kirkeværge: Winni Børresen
Menighedsrådsmedlem: Charlotte Dunk-Saxnæs
Menighedsrådsmedlem: John Konggaard Hansen
5 Godtgørelse til regnskabsfører for ekstra arbejde i.f.m nyt regnskabssystem (FLØS)
Godkendt at regnskabsfører bevilges en ekstra måneds honorar.
6 Nyt fra aktivitetsudvalg
Koncert med Laura Kjærgaard søndag d. 16. december kl. 16:30
Foredrag med 3 unge fra Bogø der har været 1 år i udlandet. Enten på skole i USA, eller rejst jorden rundt.
Sangeftermiddag i december – her kan Pia Dahl ikke komme. Addi Vaupel erstatter.
7 Informationer fra formand
Regnskab for 2017 godkendt.
8 Bordet rundt
Nye elpærer til Sognestuen bevilget.
9 Evt.

Næste møde:
Torsdag d. 7.2.2019 kl. 17
Kommenter på denne nyhed:
Vi ønsker en åben og livlig debat på Bogø Portalen. Alle opfordres til at deltage i debatten og lægge kommentarer på vores indlæg. Vi forventer en debat der foregår i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen vil fjerne indlæg der ikke er i en ordentlig tone eller som ikke overholder gældende lovgivning.