BOGØ MENIGHEDSRÅD

Menighedsrådet , Bogø Menighedsråd
7. februar 2019 19:19


Helle Hansen
Bogø Menighedsråd har afholdt ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården.
Dagsorden
Bogø Menighedsråd
Mødedato og sted Bogø Sognegård – Torsdag d. 7. februar 2019 kl. 17
Fremmødte Anne (Trine), Charlotte, Tina, Helle, Lotte & Else Merethe
Afbud fra Winni, John
Ikke afbud fra
Referent Helle Hansen

TIL DEN ÅBNE DEL AF MØDET
Nr. Tekst Ansvarlig
1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
2 Opfølgning fra sidste møde – udeståender ….. Pengeskab
Den undersøges nærmere.
3 Præstens punkt:
1. Gudstjenester og liturgi
Det tages op igen på næste møde.
2. konfirmander
Det går godt med konfirmanderne.
3. 2. pinsedag
Der bliver en 2. pinsedagsgudstjeneste i forhaven. Det kommer til at foregår i et telt, der bliver stillet op dagen før. Elever fra kostskolen hjælper til med pyntningen af alter.
4. træffetid
Der er etableret en træffetidsordning på Fanefjord Plejehjem. Træffetid på Bogø bliver formentlig hver tirsdag
5. Hvordan går det?
Det går godt.

4 Info fra kirkeværge: vedr. Træk ved havedør (nye lister), nedtagning af gardiner ved havedør.
Der gives tilladelse til indkøb af nye lister til have dør. Gardiner udsættes til næste møde. Kirkeværge skal indhente tilbud på ny præstetavle til kirken.
5 Forslag til drøftelse og vedtagelse fra Kirkeværge:
• Vedr. Opvaskemaskine.
Nuv. Opvaskemaskine tager ikke vand ind af sig selv. Meget tyder på, at printplade i opvaskemaskine er gået. Usikkerhed omkring andre mangler. Skal vi bibeholde vor gamle maskine, hvor vi selv skal fylde vand på eller skal vi købe en ny, hvor det er nemt for alle at bruge den? Køb af ny industri-opvaskemaskine vil andrage ca. 12.000kr. En sådan maskine vil kunne klare en vask incl. tørring på 40 min.
• Kirkens parkeringsområde.
Kirkeværge har indhentet to tilbud: Bogø Maskinstation til kr. kr. 211.485 excl. moms og Richard Jensen til kr. 118.500 excl. moms.
Da der i menighedsrådet er enighed om at arbejdet skal laves beder kirkeværge om tilladelse om at gå videre i sagen; dvs. sende tegning og beskrivelse til Provstiet. Midler er afsat, så det bliver ikke noget problem. Det eneste der kommer udover er noget lys (spot eller lamper), men kablerne skal graves ned sammen med det andet arbejde.
Stillingtagen til rodfræsning for kirkens regning –nabo mod vest.
1. Opvaskemaskine bibeholdes.
2. Parkeringsplads. Der arbejdes videre med planbeskrivelse incl. Belysning.
3. Stillingstagen til rodfræsning af træer. Udsættes til næste møde.
6 Information fra menighedsformand:

• Møde d. 27. februar 2019 for provstiets menighedsrådsformænd.
Evt. punkter med til drøftelse fra Bogø Menighedsråd?
• Invitation fra Bogø Lokalråd møde den 20. februar 2019 kl. 20 vedr. ”Spor i Landskabet” (trampestier). Tilmeldingsfrist 12. februar
• Information omkring proces for vedtægt for samarbejdsaftale for ansatte med arbejdsopgaver ved henholdsvis Bogø og Fanefjord kirke (organist og sangere). Deltagere: kontaktperson og formand fra begge menighedsråd.
Evt. Flytning af sognemøde.
1. Forespørgsel fra Bogø Menighedsråd: Formulering af nye gravstedsbreve.
2. Menighedsrådet sender en representant til mødet i Lokalrådet 20.2.2019.
3. Der blev orienteret som samarbejdsaftalen med Fanefjord Menighedsråd.
4. Flytning af sognemøde 28.4 rykkes.
5. Kirkesyn afholdes i april. Tages op på næste møde.
7 Forslag til drøftelse: særskilt udsendelse af menighedsrådets dagsorden til suppleanter?

Udsættes til næste møde.
8 Evt. Orientering fra udvalg: Aktivitets/Kirkegårds m.m
Aktivitetsudvalget planlægge flere aktiviteter i løbet af året. Både koncerter og foreddrag. Syng sammen dagene fortsætter.LUKKEDE PUNKTER
1 Et lukket punkt.Bordet rundt

Evt.

Næste møde:

Kommenter på denne nyhed:
Vi ønsker en åben og livlig debat på Bogø Portalen. Alle opfordres til at deltage i debatten og lægge kommentarer på vores indlæg. Vi forventer en debat der foregår i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen vil fjerne indlæg der ikke er i en ordentlig tone eller som ikke overholder gældende lovgivning.