Referat af Lokalrådets bestyrelsesmøde den 6. marts 2019

Af Kjeld Sørensen , Bogø Lokalråd
8. marts 2019 16:15


Referat af Lokalrådets bestyrelsesmøde den 6. marts 2019
Lokalrådet har afholdt bestyrelsesmøde den 6. marts 2019. Her kan du læse referatet.
Møde i lokalrådet 6 marts 2019 kl. 19.00 hos
Thine Toft Ålborgvej 26 4793 Bogø

Til stede: Michael Olesen , Thine Toft, Trine Møller, Mette Petersen, Lis Hummel, Jørgen Møller og Kjeld Sørensen.

Afbud: Troels Leighton

Dagsorden:

1. Stier status: Projektet lever stadig, trods modstand fra nogle lodsejere, der skal ikke være tvivl om retten til at sige nej, til gengæld må det også respekteres hvis nogen lodsejere gerne vil deltage i projektet. Det færdige projekt, kan sagtens munde ud i mindre stykker rundt omkring på øen. Når der refereres til "de involverede parter" menes der dem hvis jord vi taler om. Vi mener ikke man er involveret før man er blevet kontaktet. Beskrivelse af projektet kan til en hver tid rekvireres hos lokalrådet.

2. Status Trafik og park: Det kniber med at få kontakt, Lis Hummel går videre med at komme igennem.

3. Busskuret: Initiativet ligger på skolen Thine Toft spørger på skolen

4. Bosætning status: Trine Møller og Mette Petersen går en runde med velkomstkurve ca 10 stk

5. Jubilæumsår status: Lokalrådet, portalen, og foreningerne er klar med et program, vi prøver at få et møde med skolen, for at høre om de deltager med noget. Thine Toft formidler budskabet.

6. Dialog mødet status: Lokalrådet indsender svarskema, konklusionen fra kommunen dukker formentlig op til efteråret, de behandler alle spørgsmål fra samtlige lokalråd under et derfor den lange ventetid.

7. Indkomne forslag: ingen

Eventuelt:
Det blev foreslået at Lokalrådet evt. sammen med Portalen og Forsamlingshusets bestyrelse kørte en tur til Idestrup og så deres flotte fælleshus/Pitstop.

Bogø Fittnes har søgt fået støtte af lokalrådet til afholdelse af et arrangement, 5000 kr er bevilget. Der er søgt om støtte til arrangementet "Åbent skib" i anledning af 250 året for frikøbelsen. I øjeblikket er vi i 250 års gruppen ved at lave et budget, så vi nøjes i første omgang med at give en garanti, det er jo ikke umuligt at det samlede arrangement kunne give overskud.

Hent referat i PDF

Sekretær
Kjeld Sørensen

Kommenter på denne nyhed:
Vi ønsker en åben og livlig debat på Bogø Portalen. Alle opfordres til at deltage i debatten og lægge kommentarer på vores indlæg. Vi forventer en debat der foregår i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen vil fjerne indlæg der ikke er i en ordentlig tone eller som ikke overholder gældende lovgivning.