Forskningens Døgn 2019

Af Alis Graversen & Martin Graff Jørgensen , Bogø Portalen
22. marts 2019 16:19


Kom til foredrag i anledning af Forskningens Døgn
I anledning af forskningens døgn har Bogø Portalen inviteret to forskere til Bogø. Med hver deres udgangspunkt forholder de sig begge til nogle af de forhindringer og muligheder, vi har for grøn omstilling og håndtering af klimaforandringerne.
For 150 kroner om måneden slipper vi af med fossile brændsler
Anders Winther Mortensen. PH.d. studerende ved Syddansk Universitet.


Vi har teknologien til at droppe fossile brændsler og vi kan gøre det for kun 150 kroner om måneden per dansker. En del af løsningen er at flyve på griselort. Men hvordan gør man nu det? Og hvad gør vi, når vinden ikke blæser?

Kloden bliver stadig varmere og et af de helt store problemer er, at vi bliver ved med at afbrænde fossile brændsler. Men vi har teknologien til at lade de fossile brændsler blive i jorden.

En af de helt store udfordringer er vores transportsektor, da vi skal bruge flydende brændstoffer. Dem kan vi lave fra griselort eller vi kan lave dem af luft og vand. Ingen hokus pokus, men bare ved at bruge eksisterende teknologi.

Menneskesyn under omstilling til bæredygtighed
Nadja U. Prætorius. Forsker, lektor og psykolog


Omstillingen til bæredygtighed forudsætter et opgør med konkurrencestatens primitive menneskeopfattelse og introduktionen af et nybrud i menneskesyn. Spørgsmålet er, om vi skal overgå os selv, eller om vi snarere har brug for at genetablere en mere sand og autentisk erkendelse af, hvem vi egentlig er som mennesker?

Det fleste kender Darwins teori om ”Survival of the fittest”, men han tænkte her udelukkende på dyreverden. I sit værk: “The descent of man” om menneskets tilblivelse, beskriver han, hvordan mennesket har overlevet på grund af træk som at dele med hinanden og at udvise medfølelse. Man kan fristes til at sige, at Darwin, når det gælder mennesker, hælder til: ”Survival of the nicest".

Dette er i direkte modstrid med vor tids samfundsindretning, der baserer sig på markedsøkonomiske teorier om nødvendigheden af benhård konkurrence, vækst og ulighed. Hvad angår menneskesynet, så hviler den dominerende økonomiske teori på antagelsen om, at menneskers holdninger og adfærd er betinget og styret af drifter og overlevelsesinstinkter, og at vi ligesom dyr befinder os i en frygtbaseret virkelighed, hvor det er alles kamp mod alle, og hvor kun den stærkeste overlever. Med andre ord at mennesker er skabt til at konkurrere for at opnå goder på andres bekostning i evig jagt på stadig større vækst for at sikre overlevelsen.

Med udgangspunkt i beretninger fra vores egen og fremmede kulturers historiske baggrund, og med cases fra vores egen samtid vil foredraget belyse, hvorledes et samfunds dominerende menneskesyn har tendens til at skabe selvopfyldende profetier. Der vil blive reflekteret over behovet for at skabe et muligt og nødvendigt nybrud i menneskesyn, så omstillingen til bæredygtighed kan blive realiseret.

Tid, sted, entré, forplejning:

Sted: Bogø Forsamlingshus.
Tidspunkt: Den 28. april 2019 kl.13.00 – 15.30
Entre: 25 kr. og gratis for medejere af Bogø Portalen.
Forplejning: Salg af kaffe og kage.

Kommenter på denne nyhed:
Vi ønsker en åben og livlig debat på Bogø Portalen. Alle opfordres til at deltage i debatten og lægge kommentarer på vores indlæg. Vi forventer en debat der foregår i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen vil fjerne indlæg der ikke er i en ordentlig tone eller som ikke overholder gældende lovgivning.