Forskningens Døgn 2019

Af KWP , Bogø Portalen
29. april 2019 08:25


Martin byder velkommen til Forskningens Døgn. Foto: KWP
I anledning af forskningens døgn havde Bogø Portalen, ved Alis Graversen og Martin Graff Jørgensen, inviteret Anders Winther Mortensen, PH.d. studerende ved Syddansk Universitet samt Nadja U. Prætorius, forsker, lektor og psykolog til Bogø.
Anders foredrag hed ”For 150 kroner om måneden slipper vi af med fossile brændsler”. Anderes talte om de teknologier der er til rådighed for at kunne droppe fossile brændsler, om hvordan man griber skiftet an, hvad gør man når vinden ikke blæser eller når solen ikke skinner. Den store udfordring er transportsektoren hvor der skal anvendes flydende brændstoffer. Anders redegjorde for at disse brændstoffer kan udvindes af bl.a. griselort eller luft og vand og ved brug af allerede kendt teknologi. Kloden bliver varmere og den store synder er ifølge Anders at vi afbrænder fossile brændsler – dem skal vi lade blive i jorden.

Nadjas foredrag hed ”Menneskesyn under omstilling til bæredygtighed”. Nadja talte om hvorfor omstillingen til bæredygtighed er et opgør med den måde konkurrencestaten opfatter mennesket, og hvordan man introducerer et nyt menneskesyn. Om vi skal overgå os selv eller vi skal genetablere en sandere og mere autentisk erkendelse af hvem vi er. At Darvins teori ”Survival of the fittest” udelukkende er tænkt på dyreverdenen og hvordan Darvin i værket “The descent of man” beskriver hvordan mennesket har overlevet ved at dele og udvikle medfølelse og at Darvin, når det gælder mennesket, hælder til ”Survival of the nicest". Noget der er i modstrid med vor tids samfundsindretning, der baserer sig på markedsøkonomiske teorier om nødvendigheden af benhård konkurrence, vækst og ulighed. Hvad angår menneskesynet, så hviler den dominerende økonomiske teori på antagelsen om, at menneskers holdninger og adfærd er betinget og styret af drifter og overlevelsesinstinkter, og at vi ligesom dyr befinder os i en frygtbaseret virkelighed, hvor det er alles kamp mod alle, og hvor kun den stærkeste overlever. Med andre ord at mennesker er skabt til at konkurrere for at opnå goder på andres bekostning i evig jagt på stadig større vækst for at sikre overlevelsen.Foredraget belyste, hvorledes et samfunds dominerende menneskesyn har tendens til at skabe selvopfyldende profetier. Der blev reflekteret over behovet for at skabe et muligt og nødvendigt nybrud i menneskesyn, så omstillingen til bæredygtighed kan blive realiseret.

I pausen var der mulighed for at købe kaffe og lækre hjemmelavede lagkager efter princippet betal hvad du synes.

Der var 25 fremmødte og spørgelysten var stor.

Se billeder her

Kommenter på denne nyhed:
Vi ønsker en åben og livlig debat på Bogø Portalen. Alle opfordres til at deltage i debatten og lægge kommentarer på vores indlæg. Vi forventer en debat der foregår i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen vil fjerne indlæg der ikke er i en ordentlig tone eller som ikke overholder gældende lovgivning.