Referat af Lokalrådets bestyrelsesmøde den 1. maj 2019

Af Kjeld Sørensen , Bogø Lokalråd
8. maj 2019 09:45


Referat af Lokalrådets bestyrelsesmøde den 1. maj 2019
Lokalrådet har afholdt bestyrelsesmøde den 1 maj 2019. Her kan du læse referatet.
Referat fra lokalrådsmøde 1 Maj 2019 hos Jørgen Møller Bogø Hovedgade 23 4793 Bogø

Til stede: Lis Hummel, Troels Dyhr Leighton, Jørgen Møller, Thine Toft, Michael Olesen og Kjeld Sørensen.

Fraværende: Trine Møller og Mette Petersen

Dagsorden:
1. Stier status: Troels og Lis går videre med projektet på strækningen Søvang-Stenkilden, de involverede parter (dem der ligger på denne strækning) vil blive kontaktet for yderligere dialog/aftaler

2. Trafik og park: Vi har fået fat i en ny kontakt og afdelingen lover at de vil tage kontakt til beboere som har bevoksning som generer færdsel på fortove og veje, der vil også tilgå frimærkehuset et brev omkring fjernelse af de blå tønder på højre side af Skovvangen lige ved opkørslen.

3. Busskur: Vi prøver at få en lokal kunstner til at lave et "Lay out"

4. Bosætningskampagne: Troels booster vores materiale. så vi kommer lidt længere ud på Face-book.

5. Løskøbelses jubilæum: Programmet er i støbeskeen, gruppen forventer et foreløbigt program klar inden sommerferien

6. Kommuneplan: Ingen bemærkninger

7. Høring omkring budget 2020-23: Vi nærstuderer sparekatalog og indsender høringssvar

8. Paragraf 17/4 udvalget: Vi må vurdere materialet når det foreligger, og se om vi kan leve med det. Troels laver et skriv.

9. Skal Lokalrådet lave kaffe på valgstederne: Nej det mener vi ikke de skal.

10. Bidrag til historisk forening/Svend Aage: Der er bevilget penge til en fin fotostat med vores løskøbelsesdokument 6-700 kr

11. Bidrag til Møllen: Der er bevilget penge til et arrangement på møllen i anledning af færgen Idas fødselsdag 3000 kr

12. Bidrag til Bogø køkkenet: Der er bevilget penge til afholdelse af børnedag 4000 kr

13. Eventuelt: Her bragte Kjeld Sørensen en problematik omkring Skåningebro på banen. Kjeld oplyser at havnechefen giver udtryk for at hendes afdeling vil trække havnen ud af hendes regi, altså fratage Skåningen havnestatus, herudover er der et større arbejde med at fastlægge ejerskabet til havnen, idet at kommuner og amter i de sidste 100 år har ladet stå til, og forsømt at få tingene registreret. Troels tager sig af sagen, som er vigtig for Kostskole, kajakklub, jollelaug, samt alle brugere af dette dejlige sted. Kjeld deltager kun med faktuelle oplysninger.

Hent referat i PDF

Sekretær
Kjeld Sørensen

Kommenter på denne nyhed:
Vi ønsker en åben og livlig debat på Bogø Portalen. Alle opfordres til at deltage i debatten og lægge kommentarer på vores indlæg. Vi forventer en debat der foregår i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen vil fjerne indlæg der ikke er i en ordentlig tone eller som ikke overholder gældende lovgivning.