Referat fra Lokalrådets bestyrelsesmøde 4. september 2019

Af Kjeld Sørensen , Bogø Lokalråd
26. september 2019 21:43


Referat fra Lokalrådets bestyrelsesmøde 4. september 2019
Bogø Lokalråd har holdt bestyrelsesmøde den 4. september. Her kan du læse referatet.
Referat fra Lokalrådets bestyrelsesmøde 4 sept 2019 hos Mette Petersen Skovgårdsvej 2 4793 Bogø

Til stede: Mette Petersen, Michael Olesen, Trine Møller, Jørgen Møller, Lis Hummel og Kjeld Sørensen

Fraværende: Troels Dyhr Leighton og Thine Toft

Dagsorden:

1. Stier status: Lis hummel har været i kontakt med sommerhusfolkene på Søvang, de holder generalforsamling i Oktober, hvor stiprojektet sættes på dagsordenen, vi hører nærmere, Troels arbejder stadig på sagen. Projektet kan måske ende ud i nogle mindre stistykker.

2. Status på kontakt med Vej og park: Vores henvendelse omkring hovedgadens beplantning, har båret frugt, beplantningen ved hattedammen er skåret voldsomt tilbage så man igen kan færdes på det stykke. Michael kontakter vores lokale politikontakt (Vibeke) for en snak om sikkerheden/farten.

3. Bosætningskampagne: Vi samler adresser ind og Mette og Trine tager en tur rundt med kurve til de "nye"

4. Jubilæumsår status: Der er sammen med Portalen lavet et fantastisk oplæg.

5. Den nye nærdemokratimodel: Hvis "modellen" ikke vedtages inden generalforsamlingen, kommer vi til at udsætte generalforsamlingen, vi er nødt til at vide hvad der skal ske fremadrettet når vi skal have nye folk til bestyrelsen.

6. Indkomne forslag: Ingen

7. Eventuelt: Der er stadig problemer med husnumre, det er vigtigt for vores redningshold og ambulancefolk at de er lynhurtigt på adressen. Det er endnu vigtigere at dem der falder om med hjertestop har et tydeligt husnummer. Kjeld tager kontakt til Dorte Brunø om sagen.

Hent referat i PDF

Sekretær
Kjeld Sørensen

Kommenter på denne nyhed:
Vi ønsker en åben og livlig debat på Bogø Portalen. Alle opfordres til at deltage i debatten og lægge kommentarer på vores indlæg. Vi forventer en debat der foregår i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen vil fjerne indlæg der ikke er i en ordentlig tone eller som ikke overholder gældende lovgivning.