Borgere inviteres til at give input til en ny cykelstiplan

Af Vordingborg Kommune
17. februar 2020 16:53


Foto: vordingborg.dk
Vordingborg Kommune har indgået et samarbejde med ViaTrafik, som skal sætte fokus på cykelstinettet.
Vordingborg Kommune har en plan for cykelstier fra 2011, som der er truffet beslutninger ud fra tidligere. Planen skal nu have en opdatering, så den svarer til de aktuelle behov, og der kan træffes beslutninger på et ”nutidigt” grundlag.

Cykelstiplanen omhandler den overordnede sammenhæng i kommunen, men har ikke haft fokus på de tre købstæder, Stege, Præstø og Vordingborg. Det skal der gøres noget ved nu.

I forbindelse med udformningen af kommunens trafiksikkerhedsplanen for 2019-2022, blev der arbejdet med inddragelse af lokalråd og kommunens skoler. I den forbindelse kom der flere forslag og ønsker, relateret til en ny cykelstiplan.

Arbejdet med at opdatere cykelstiplanen skal bygge videre på de eksisterende planer og ønsker, og alt skal nu samles i en overordnet plan, hvor de tre købstæder også er inddraget. Hoved fokus på den overordnet plan bliver stinettet.

”Det er et vigtigt område, som vi nu skal have afdækket grundigt. Vi synes det er vigtigt, at vi får borgernes input og behov med i planen, så planen kan blive så borgerrettet, som overhovedet muligt.

Derfor udsender vi mandag den 17. februar 2020 en besked i AULA, til alle forældre med skolebørn i Vordingborg Kommune. Vi invitere alle andre borgere via. Facebook og vores hjemmeside, så de kan give deres holdning til kende. Undersøgelsen tager fem minutter og er meget brugervenlig. Vi håber med denne borgerundersøgelse, at vi kan få afspejlet borgernes behov for cykelstier tydeligere” siger Michael Larsen for Udvalget for Plan og Teknik.

Borgerundersøgelsen er en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse, hvor borgere i Vordingborg Kommune får mulighed for at kommentere på cykelforhold, samt udpege lokaliteter og strækninger, hvor de mener at der er behov for at forbedre cykelforholdene. Der er 25 spørgsmål, og det tager maks. fem minutter at svare. Det er muligt at udpege konkrete strækninger og punkter i kommunen, som man mener skal have forbedrede forhold for cykelister. Dette kan gøres via et virtuelt kort til sidst i undersøgelsen.. Undersøgelsen kan tilgås på viatrafik.dk/Vordingborg

”Vi vil altid gerne gøre mere for, at få endnu flere ud i naturen, og gøre det attraktivt for endnu flere, at tage cyklen frem for bilen. Dette både ud fra et sundhedsmæssigt og klimamæssigt perspektiv. Derfor laver vi også kortet med vores skoler, større uddannelsessteder, arbejdspladser og kulturelle institutioner med videre, som kan være med til, at gøre det endnu mere attraktivt for endnu flere, at tage cyklen” fortsætter Michael Larsen.

Når undersøgelsen er afsluttet, vil svarene blive gennemgået og samlet i en ny plan for cykelstier i Vordingborg Kommune. Der vil blive udarbejdet et kort, der viser det eksisterende stinet i Vordingborg Kommune, men med tilføjet oplysninger, om forekomsten af stier på den anden side af kommunegrænsen. Dette for at kunne synliggøre den regionale sammenhæng. De projekter der endnu ikke er realiseret fra den ”gamle” cykelstiplan vil også blive udpeget på kortet.

Den endelige cykelstiplan vil blive sendt til behandling i Udvalget for Plan og Teknik, som skal træffe beslutning om, hvor der skal gøres indsatser.

Kilde: Vordingborg.dk

Kommenter på denne nyhed:
Vi ønsker en åben og livlig debat på Bogø Portalen. Alle opfordres til at deltage i debatten og lægge kommentarer på vores indlæg. Vi forventer en debat der foregår i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen vil fjerne indlæg der ikke er i en ordentlig tone eller som ikke overholder gældende lovgivning.