Åbent brev til byrådsmedlemmerne i Vordingborg vedr. Lokalplan for Skåningebro Havn på Bogø

Af Kjeld Sørensen
6. juni 2020 08:02


Foto: KWP
Kære Byrådsmedlem.

Vi er som ejere af en stor del af arealet, bekymrede for at i som politikere ikke er ordentligt orienterede om baggrunden for denne lokalplan, eller måske ligefrem misinformerede.

Lokalplanen ser udadtil ud som om den skulle sikre adgangen for borgere til Skåningebro havn, men administrationens hensigt med den er efter vores mening en anden, nemlig at rette op på rigtig mange års fejl og mangler, i deres administration af området.

Vi har de sidste 20 år ønsket at der var ordentlige og lovlige forhold på havnen, så på sin vis er det det vi har ønsket, nemlig at kommunen tog/tager ansvar.

Hvem kommer så til at tage konsekvenserne af dette ansvar ? Det gør vi som ejere af området, vi bliver ekspropieret til en lav pris, og mister en lejeindtægt.

Vi har siden 2003 (17 år) forespurgt kommunens mange ansatte om ejerforhold og aflæsning af byggeaffald på Skåningebro, men aldrig fået svar på vores mails og mundtlige henvendelser. Havnefogeder og havnechefer er passeret i en lind strøm, hvilket har gjort kommunikationen meget svær og langsom.

I starten (2001) brugte brugerne på skåningen vores mark som P plads, og først i 2004 indgik Møn kommune en lejekontrakt på området med os (på vores initiativ).

Efter renoveringen i 2003-2004 blev havnen anvendt mere og mere, og et par år senere kom Bogø kostskole og nogle kajakfolk og spurgte om de måtte sætte et par containere op på havnen. Vi aftalte med dem at vi ikke havde noget imod aktiviteterne, men at det var en betingelse at der var grønt lys fra kommunens side, (underforstået,at vi ikke ønskede problemer med evt. ulovligt byggeri).

Flere år senere sidder jeg så i den lokale havnebestyrelse på Bogø, og havnechefen Annemette Hommel fortæller at hun skal spare, og at hun påtænker at tage havnestatus af Skåningebro havn, hun fortæller at havnen så måske kunne komme under kultur og fritid, eller et andet sted ? Ved samme lejlighed fortæller hun at hun har undersøgt forholdene omkring havnen, og opdaget at kommunen ikke ejer området. Hun oplyste også at de ulovligt opførte bygninger var vores ansvar, da de jo stod på vores jord, hun mente dermed at vi skulle sætte en godkendelsessag i gang.

Vi syntes ikke det var vores ansvar, da kommunens embedsmand havde givet dem lov, så vi sendte et forslag til ny lejekontrakt til Vej-park og havne, heri gjorde vi opmærksom på at kommunen fortsat kunne leje, på betingelse af at de tog ansvar for de ulovlige bygninger. Vi fik aldrig svar på denne henvendelse. Så sagde vi lejekontrakten op, idet jorden så skulle leveres tilbage som da den blev udlejet.

Dette forløb er årsagen til Lokalplanen.

I de godt 2 år der er gået, har vi med meget jævne mellemrum prøvet at få et møde med politikere, administration, kajakklub og skole, men er konstant stødt ind i en mur af tavshed, vi forstår virkelig ikke at politikere og administration ikke har villet høre hvad vi har at sige.

Egentlig havde vi forventet en undskyldning og en ordentlig behandling, men det er ikke lige det der sker nu.

Vi ser gerne en lokalplan, men en ambitiøs en af slagsen, derfor vil jeg gerne bede om udsættelse af fristen for lokalplanen, således at ALLE interessenter og brugere af "Skåningen" kan deltage i arbejdet med en anstændig og visionær lokalplan.

Vi har alt på plads til et stormøde, lokalråd, Bogø portalen, skolen, kajakklubben, jollelaug, vinterbadere, havneudvalg, sejlklub og borgere på øen, når vi engang om ikke så længe må mødes mange (over 100)

Med venlig hilsen
Kjeld Sørensen
Tlf: 22978650
Hvis du har spørgsmål må du meget gerne ringe.

Kommenter på denne nyhed:
Vi ønsker en åben og livlig debat på Bogø Portalen. Alle opfordres til at deltage i debatten og lægge kommentarer på vores indlæg. Vi forventer en debat der foregår i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen vil fjerne indlæg der ikke er i en ordentlig tone eller som ikke overholder gældende lovgivning.