Bogø Menighedsråd

Menighedsrådet , Bogø Menighedsråd
17. juni 2020 21:04


Helle Hansen
Har idag afholdt ordinært menighedsrådsmøde.

Der har idag været afholdt ordinært menighedsrådsmøde.

Læs referatet her:

Referat
Bogø Menighedsråd
Mødedato og sted Bogø Sognegård onsdag d. 17. juni kl. 17
Fremmødte Menighedsrådsformand: Anne (Trine) Thielemann
Næstformand, sekretær & kontaktperson: Helle Hansen
Kasserer & kirkeværge: Winni Børresen
Menighedsrådsmedlem: Charlotte Dunk Saxnæs
Menighedsrådsmedlem: John Konggaard Hansen
Sognepræst: Tina Preus Hansen


Sognemedhjælper: Ann Julie Mølgaard Nielsen
Afbud fra Medarbejder repræsentant: Lotte Marchsteiner
Ikke afbud fra
Referent Helle Hansen


Nr. Tekst Ansvarlig
1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
2 Forelæggelse af udkast til gudstjenesteliste 2. halvår 2020 (til og med nov.) – de faste gudstjenester – se medsendte 2 bilag
Gudstjenesteliste taget til efterretning.
3 Stillingtagen til lamper til parkeringsplads
Beslutning: Der indkøbes 5 lamper af samme type som de eksisterende.
4 Stillingtagen til ny vandvarmer i stedet for den gamle i kælder – pris oplyses på mødet
Der indkøbes en 30 l. vandvarmer til erstatning for gammel 125 l. i kælderen.
5 a)Stillingtagen til opslagstavler til entreen – pris oplyses på møde
b) placering af sekretær
a) Der opsættes 1 opslagstavle til entré
b) Punktet udgår.
6 Genåbning af sognegården bl.a. for de 3 lejere – afklaring af retningslinjer
Der er opsat retningslinjer for god Corona håndtering. Der er kun 1 toilet åben for lejere. Personale sørger for overflade rengøring, før og efter besøg af lejere. Indtil videre skal brugere af Sognegården selv medbringe service.
Lejere må komme fra 1.7.2020.
7 Kirkemur – kommende arbejder
Der arbejdes videre i forhold til planen.
8 Efterårets arrangementer, herunder "en Bogø`er fortæller"
”En Bogø’er Fortæller”:
Onsdag d. 2. september
Onsdag d. 7. oktober
Onsdag d. 4. november
Onsdag d. 2. december

”Syng Sammen”
Torsdag d. 3. september
Torsdag d. 1. oktober
Torsdag d. 5. november
Torsdag d. 3. december

”Sognetur”
Søndag d. 20. september
9 Stillingtagen til retningslinjer for administration af hjemmeside/face-bookside – hvem skal have adgang til at lave opslag/oprette nye begivenheder? Kort notat fremsendes inden mødet
Der er 1 administrator for hhv. hjemmesiden og facebooksiden. Administrator står for at oprette nye begivenheder på hhv. hjemme – og facebooksiden.
Indtil videre udarbejdes der ikke retningslinjer for opslag på facebooksiden.
10 Stillingtagen til lukning af gammel facebook-gruppe
Der lægges besked ud om at gl. facebook gruppe lukkes pr. 1.8.2020
11 Ansøgning fra næstformand – fjernkursus om Facebook kr. 4.300
Ansøgning imødekommet.
12 Informationer fra menighedsrådsformand
Menighedsrådsformand udarbejder udkast til brug for sognemøde/informationsmøde om valg til menighedsråd. Mødet er d. 20. august.
10 Evt.
Galleriophæng er arvet fra Fitness klubben. Det passer til det vi allerede har.
Næste møde:
Onsdag d. 5. august 2020 kl. 17
i Sognegården

Kommenter på denne nyhed:
Vi ønsker en åben og livlig debat på Bogø Portalen. Alle opfordres til at deltage i debatten og lægge kommentarer på vores indlæg. Vi forventer en debat der foregår i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen vil fjerne indlæg der ikke er i en ordentlig tone eller som ikke overholder gældende lovgivning.