Corona-restriktioner på Skaaningebro

Af Andreas Luskus , Alverdens Nyheder
9. juli 2020 11:02


Corona-restriktioner på Skaaningebro. Foto: Kresten Fjord
Mens Danmark nu åbner for større forsamlinger meddeler Vordingborg Kommune, at der i et samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Danmarks Serumsinstitut fortsat opretholdes en adgangsbegrænsning på 50 personer til Skaaningens badeanlæg - uanset at der er udsigt til sommer- og badevejr.
"En beklagelig, men desværre nødvendig foranstaltning" udtaler borgmester Mikael Smed i et interview til TV-ØST, mens formanden for Skaaningelauget, Jørgen Juhlemann, mener at der er tale om en "overreaktion" fra myndighedernes side.

Det er Sattelitoptagelser fra NASA Sattelite Center i uge 24, 25 og 26 der har vist at forsamlingsforbuddet og afstandskravet i flere omgange er blevet groft tilsidesat på Skaaningen og i samråd med Center for Virologi ved Kbh.s Universitet og Sundhedstyrelsen fastholdes der derfor en skærpet adgangsbegrænsning på Skaaningen.

Rent praktisk betyder det at der maksimalt må være 50 personer på Skaaninggebro og derfor vil bommen ved havnen nu blive taget i brug efter at Smeden har bragt bommen i funktionsduelig stand.

Kontrollen og adgangsbegrænsningen er lagt i yderst kompetente hænder hos hjemmeværnet, hvor Søren Kahnull - der har stor erfaring med at forsinke samtlige færgerejsendes landgang fra Rødby færge i jagten på mulige terrorister samt elskovssyge turister uden gyldige pas - vil få ansvaret for at organisere kontrollen - og hvor ansvaret for logistik og parkering ligger hos kaptajn i hjemmeværnet, Hans-Ole del Ilva.

Samtidigt oprettes der et lokalt Corona Drive-in Test Center på det nordlige areal (t.h. For indkørslen/bommen til Skaaningebro) hvor Skaaningelauget - rent undtagelsesmæssigt og set i lyset af problemets omfang - har givet tilladelse til at der kan opsættes testtelte uden de sædvanlige bygningstilladelser samt arkitektoniske og naturbeskyttelseskrav, der ellers kræves på disse arealer.

Testcentret vil blive bemandet af sundhedspersonale fra Lægehuset Damsholte og direktør Jens Linnet udtaler til Politiken.dk at lægecentret er stolt over at yde sit bidrag til at Bogø, Møn og omegn rykker helt frem i den danske test-indsats.

Rent praktisk vil testcentret kunne håndtere 3.500 test pr. dag og alle borgere på Møn og Bogø vil kunne komme ind i drive-in-centret, hvor man kan køre direkte ind i teltet og her producere og aflevere en urinprøve i et plastikkrus -sponseret af Dagli`Brugsen - hvorefter man efter 48 timer, vil kunne få resultatet oplyst ved at henvende sig til Dagli` Brugsens personale mod at fremvise sit sygesikringskort.

Myndighederne er helt klar over at en adgangsbegrænsning er et alvorligt skridt i den personlige og grundlovssikrede frihed og derfor inviteres der til et digitalt informationsmøde på Bogø.eu fredag den 11 juli kl. 19 , hvor Sundhedsstyrelsens Direktør Søren Brostrøm og borgmester Mikael Smed vil besvare borgernes spørgmål. Man deltager ved at klikke på dette link: Digital informationsmøde om Skaaningen med Borgmester Mikael Smed fra kl. 18.55.

Alverdens Nyheder har ingen intention om at have den mindste tilknytning til virkelige begivenheder og benytter sig af det pure opspind. Er der nogen form for lighed med virkelighedens personer og hændelser må det tilskrives rent held.

Kommenter på denne nyhed:
Vi ønsker en åben og livlig debat på Bogø Portalen. Alle opfordres til at deltage i debatten og lægge kommentarer på vores indlæg. Vi forventer en debat der foregår i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen vil fjerne indlæg der ikke er i en ordentlig tone eller som ikke overholder gældende lovgivning.