Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Bogø Lokalråd

Af Martin Graff Jørgensen , Bogø Lokalråd
30. juli 2020 09:19


Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Bogø Lokalråd
Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling for Bogø Lokalråd, med det formål at nedlægge foreningen, for at kunne gøre plads til et kommende lokalforum.
Den ekstraordinære generalforsamling afholdes torsdag d. 13. august kl. 19-20 i Bogø Forsamlingshus.

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling er som følger:
1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag.
Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
5. Eventuelt

Under pkt. 4 foreslår den nuværende bestyrelse i Bogø Lokalråd, at foreningen nedlægges, og at overskydende midler overføres til den kommende etablerede forening ”Bogø Lokalforum”.

Læs også Indkaldelse til stiftende generalforsamling for Bogø & Farø Lokalforum

Kommenter på denne nyhed:
Vi ønsker en åben og livlig debat på Bogø Portalen. Alle opfordres til at deltage i debatten og lægge kommentarer på vores indlæg. Vi forventer en debat der foregår i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen vil fjerne indlæg der ikke er i en ordentlig tone eller som ikke overholder gældende lovgivning.