Referat fra bestyrelsesmøde i Bogø & Farø Lokalforum den 9. september 2020

Af Benny Knudsen , Bogø & Farø Lokalforum
15. september 2020 15:39


Referat fra bestyrelsesmøde i Bogø & Farø Lokalforum den 9. september 2020
Bogø & Farø Lokalforum har afholdt bestyrelsesmøde den 9. september 2020. Her kan I læse referatet.
Bogø og Farø lokalforum

Bestyrelsesmøde nr. 1

Onsdag den 9. september 2020

Til stede Thine Toft, Kim Jørgensen og Benny Knudsen. Afbud: Marc Vinnergård

Referat

Konstituering:
Formand Thine Toft
Kasserer Kim Jørgensen
Sekretær Benny Knudsen

Kommende møder:
22. oktober: Bestyrelsesmøde
28. oktober: Møde med foreninger og institutioner
18. november: Drøftelse af udviklingsplanen, Søfartsøen Bogø Generalforsamling.

Mødet med foreninger og institutioner afholdes i forsamlingshuset. Hver forening/afdeling får 5-10 minutter til at præsentere sig selv. Herefter debat om forholdet mellem foreninger og lokalforum. Alle er velkomne.
Udviklingsplanen Søfartsøen Bogø er nogle år gammel. Meget er gennemført, noget måske forældet, og nye tanker skal indarbejdes. Mødet holdes i forsamlingshuset.
På generalforsamlingen sigter vi mod at få fem nye indvalgt i bestyrelsen, så der i ulige år vælges fire og i lige år vælges fem.

Thine kontakter kommunen for at sikre, at alle formaliteter er i orden.

Kim skaffer CVR-nummer og etablerer konto i Møns Bank. Får afklaret overdragelsen fra lokalrådet.

Benny er tovholder på Søfartsøen Bogø.

Hent referat i PDF her

Sekretær
Benny Knudsen

Kommenter på denne nyhed:
Vi ønsker en åben og livlig debat på Bogø Portalen. Alle opfordres til at deltage i debatten og lægge kommentarer på vores indlæg. Vi forventer en debat der foregår i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen vil fjerne indlæg der ikke er i en ordentlig tone eller som ikke overholder gældende lovgivning.