Bekendtgørelse af resultat af valg til menighedsrådet i Bogø Sogn

Menighedsrådet , Bogø Menighedsråd
15. september 2020 20:20


Helle Hansen
Flg. personer er tirsdag d. 15. september 2020 valgt af valgforsamlingen til Bogø Menighedsråd:
Winni Børresen
Anne (Trine) Thielemann
Helle Hansen
Hans Erik Albrekt
Jesper Wæver Mather

Bekendtgørelse
af resultat af valg til menighedsrådet i Bogø Sogn
Flg. personer er tirsdag d. 15. september 2020 valgt af valgforsamlingen til Bogø Menighedsråd:
Winni Børresen
Anne (Trine) Thielemann
Helle Hansen
Hans Erik Albrekt
Jesper Wæver Mather
Som suppleanter er valgt:
Charlotte Dunk Saxnæs
Hans Fruergaard Thomsen

Bekendtgørelse af muligheden for at udløse et afstemningsvalg
Valgbestyrelsen skal oplyse at det er muligt at indgive en kandidatliste som vil betyde, at der udløses afstemningsvalg. Kandidatlisten skal indgives senest tirsdag d. 13. oktober 2020 til enten Menighedsrådsformand Anne (Trine) Thielemann Østerskovvej 7 4793 Bogø By, eller til næstformand Helle Hansen Udsigten 3 4793 Bogø By.
Der skal vælges 5 medlemmer til menighedsrådet for en 4årig periode. Der må max. være 10 kandidater på listen.
Kandidatlisten skal være underskrevet af et antal stillere, som har stemmeret i sognet ved afstemningsvalget. Antallet af stillere for den enkelte kandidatliste skal svare til det antal menighedsrådsmedlemmer, der skal vælges i sognet.
Kirkeministeriet har udarbejdet en formular til anmeldelse af kandidatlister. Formularen skal anvendes for de kandidatlister, der indleveres efter valgforsamlingen, og formularens regler om indlevering af kandidatliste skal følges.
Formularen kan udskrives fra Kirkeministeriets hjemmeside – www.km.dk - eller fra Den Digitale Arbejdsplads (DAP), ligesom formularen kan udskrives fra www.menighedsraadsvalg.dk.
Kandidatlisten skal indeholde oplysning om, hvilken stiller valgbestyrelsen kan rette henvendelse til vedrørende listen.
Kandidatlisten skal indeholde oplysning om kandidaternes og stillernes navn, bopæl og personnummer. Kandidater skal anføres med vedkommendes fulde navn.
Ingen kan være stiller for mere end én kandidatliste eller for en liste, hvorpå den pågældende selv er opført som kandidat. En stiller for en liste kan være kandidat på en anden liste.
Ingen kan opstilles som kandidat på mere end én liste. En kandidat på en liste kan være stiller for en anden liste.
Ingen kandidat må anføres på en kandidatliste uden vedkommendes samtykke, der skal foreligge skriftligt for valgbestyrelsen.
Med venlig hilsen
Valgbestyrelsen
Bogø Menighedsråd

Kommenter på denne nyhed:
Vi ønsker en åben og livlig debat på Bogø Portalen. Alle opfordres til at deltage i debatten og lægge kommentarer på vores indlæg. Vi forventer en debat der foregår i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen vil fjerne indlæg der ikke er i en ordentlig tone eller som ikke overholder gældende lovgivning.