Bogø Menighedsråd

Menighedsrådet , Bogø Menighedsråd
14. oktober 2020 19:42


Helle Hansen
Der har været afholdt ordinært menighedsrådsmøde. Læs referatet her:
Referat
Bogø Menighedsråd
Mødedato og sted Bogø Sognegård den 14. oktober 2019 kl. 17
Fremmødte Menighedsrådsformand: Anne (Trine) Thielemann
Næstformand, sekretær & kontaktperson: Helle Hansen
Kasserer & kirkeværge: Winni Børresen
Menighedsrådsmedlem: John Konggaard Hansen
Medarbejder repræsentant: Lotte Marchsteiner
Sognepræst: Tina Preus Hansen
Afbud fra Menighedsrådsmedlem: Charlotte Dunk Saxnæs
Ikke afbud fra
Referent Sekretær: Helle Hansen

Nr. Tekst Ansvarlig
1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
2 Fremlæggelse og godkendelse af revisionsrapport for 2019 - bilag udsendt
7.10.2020
Revisionsprotokol fremlagt og godkendt.
3 Fremlæggelse af regnskab 3. kvartal 2020 – bilag udsendt 7.10.2020
Regnskab til 3. kvartal fremlagt og godkendt.
4 Fremlæggelse af endeligt budget for 2021 – Bilag udsendt 7.10.2020
Endeligt budget 2021 fremlagt og godkendt med flg. Stempel: Bogø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 24685128, Budget 2021, Endelig budget afleveret d. 23-09-2020 08:50
5 Forelæggelse af gudstjenesteliste for december 2020 og januar 2021 - bilag udsendt 8.10.2020
Gudstjenesteliste for december 2020 og januar 2021 fremlagt og godkendt.
6 Stillingtagen til antal kirkegængere i Bogø Kirke i en Coronatid– bilag udsendes
Beslutning: Der er 14 tilgængelige bænke. Hvis kirkegængere ikke er i familie med hinanden kan der max. sidde 2 personer pr. bænk. Dvs. i alt 28 kirkegængere. Hvis man er i familie med hinanden, eller har daglig tæt kontakt, kan der sidde 4 personer pr. bænk. Dvs. max. 56 kirkegængere.
7 Orientering fra kirkeværge – parkeringsplads, lamper ved dør og krukker samt almen orientering
Parkeringsplads stort set færdig. Der mangler lidt småting. Der indkøbes 2 nye lamper til at sætte op ved hoveddøren,+ indkøb af 2 store frostsikre krukker til at stille ved siden af døren.
Vinduer i kirken er ved at blive malet og kittet. Der er bestilt en ny havedør til Sognegården, samt nye kældervinduer. Alt indenfor nuværende budget.
8 Informationer v/ formand

Evt.

Næste møde:
Onsdag d. 18. november 2020 kl. 17
I Sognegården


Kommenter på denne nyhed:
Vi ønsker en åben og livlig debat på Bogø Portalen. Alle opfordres til at deltage i debatten og lægge kommentarer på vores indlæg. Vi forventer en debat der foregår i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen vil fjerne indlæg der ikke er i en ordentlig tone eller som ikke overholder gældende lovgivning.