Bogø Menighedsråd

Menighedsrådet , Bogø Menighedsråd
17. november 2020 21:44


Helle Hansen
Der har været afholdt møde i Bogø Menighedsråd.
Læs referatet her:

Referat
Bogø Menighedsråd
Mødedato og sted Bogø Sognegård den 17. november 2020 kl. 19
Fremmødte Anne (Trine) Thielemann
Helle Hansen
Winni Børresen
Hans Erik Albrekt
Jesper Wæver Mather
Sognepræst: Tina Preus Hansen
Afbud fra
Ikke afbud fra
Referent Helle Hansen

Nr. Tekst Ansvarlig
1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
2 Afgørelse af spørgsmål om kandidaternes
valgbarhed, jf. valglovens §3, og
menighedsrådsloven §6.stk.2.
Alt ok.
3 Underskrivelse af erklæring
(menighedsrådsløftet)
jf. menighedsrådslovens § 7
De nyindvalgte medlemmer underskrev menighedsrådsløftet.
4 Valg af formand
jf. menighedsrådslovens § 8, stk. 3
Anne (Trine) Thielemann er valgt som formand.
5 Valg af næstformand,
jf. menighedsrådsloven §8, stk. 3
Jesper Wæver Mather er valgt som næstformand.
6 Valg af kirkeværge,
jf. menighedsrådslovens § 9.stk.1
Winni Børresen er valgt som kirkeværge
7 Valg af kasserer,
jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 2
Winni Børresen er valgt som kasserer
8 Valg af sekretær
jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 4
Helle Hansen er valgt som sekretær
9 Valg af kontaktperson
jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 5
Helle Hansen er valgt som kontaktperson
10 Valg af bygningskyndig
jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 8
Tom Jensen er valgt som bygningskyndig
11 Valg af underskriftberettiget
jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 9
Hele menighedsrådet skal skrive under.
12 Valg af stående udvalg
jf. menighedsrådslovens § 17, stk. 1
Der er ingen stående udvalg.
13 Valg af medlemmer til
præstegårdsudvalg jf. § 18
Udgår, da præstegården hører under Fanefjord
14 Valg af valgbestyrelse
jf. valglovens § 6, stk. 1
Anne (Trine) Thielemann
Hans Erik Albrekt
Jesper Wæver Mather
15 Valg af formand for valgbestyrelse
jf. valglovens § 6 stk. 2.
Anne (Trine) Thielemann er valg som formand for valgbestyrelsen
16 Fastsættelse af honorar for formand,
kasserer, kirkeværge og kontaktperson.
(Dette punkt kan vente til 1. møde i
funktionsperioden)
Udsættes til 1. møde
17 Planlægning af 1. møde – dato
Torsdag d. 3. december 2020 kl. 17 i Sognegården
18 Evt.

Næste møde:
Torsdag d. 3. december 2020 kl. 17 i Sognegården
Kommenter på denne nyhed:
Vi ønsker en åben og livlig debat på Bogø Portalen. Alle opfordres til at deltage i debatten og lægge kommentarer på vores indlæg. Vi forventer en debat der foregår i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen vil fjerne indlæg der ikke er i en ordentlig tone eller som ikke overholder gældende lovgivning.