Referat fra bestyrelsesmøde i Bogø & Farø Lokalforum den 12. november 2020

Af Benny Knudsen , Bogø & Farø Lokalforum
17. november 2020 22:29


Referat fra bestyrelsesmøde i Bogø & Farø Lokalforum den 12. november 2020
Bogø & Farø Lokalforum har afholdt bestyrelsesmøde den 12. november 2020. Her kan I læse referatet.
Bogø lokalforum

Bestyrelsesmøde torsdag den 12. november 2020

Til stede: Thine Toft, Kim Jørgensen, Marc Vinnergård og Benny Knudsen

Dagsorden:
1. Siden sidst

Lokalrådet er godkendt af kommunen
Der er søgt om CVR. Nr. men der er ventetid på grund af coronasituationen. Midlerne fra lokalforum overføres, når formalia er i orden.

2. Bogø mølle
Vi har udfærdiget følgende udtalelse vedrørende Bogø Møllelaugs ansøgning om midler fra Puljen for Frivillighed og Nærdemokrati:

Bestyrelsen for Bogø Lokalforum har på bestyrelsesmøde den 12. november 2020 behandlet Bogø Møllelaugs ansøgning.
Udviklingsplanen for Søfartsøen Bogø har tre overskrifter: Flot natur, Levende kultur og Attraktiv bosætning.
Bogø mølle indgår som en levende forening. Aktiviteterne omkring møllen samler øens faste beboere og sommerhusfolk i et fællesskab.
Bogø mølle er et fredet kulturminde, der ses vidt omkring, og som fortæller om tidligere tiders liv på øen.
I udviklingsplanens sammenfatning står der, at vi ønsker at fortid, nutid og fremtid knyttes sammen for bevaring og udbygning af søfartsøen Bogø.
Vi kan derfor anbefale, at ansøgningen nyder fremme.

3. Generalforsamling
Der afholdes generalforsamling onsdag den 9. december 2020 kl. 19 i Forsamlingshuset.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Da der kun må være max. 10 deltagere giver det nogle udfordringer. Derfor er tilmelding nødvendig. Skal ske til knudsen@engers.dk

4. Eventuelt
Vi har fået en henvendelse om etablering af hundeskov.
Vi vil senere drøfte bestyrelsens opgaver og emner.
Næste bestyrelsesmøde torsdag den 7. januar 2021 hos Marc

Hent referat i PDF her

Sekretær
Benny Knudsen

Kommenter på denne nyhed:
Vi ønsker en åben og livlig debat på Bogø Portalen. Alle opfordres til at deltage i debatten og lægge kommentarer på vores indlæg. Vi forventer en debat der foregår i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen vil fjerne indlæg der ikke er i en ordentlig tone eller som ikke overholder gældende lovgivning.