Bogø Menighedsråd

Menighedsrådet , Bogø Menighedsråd
25. februar 2021 19:08


Helle Hansen
Der har været afholdt ordinært menighedsrådsmøde

Læs referatet her:

Referat
Bogø Menighedsråd
Mødedato og sted Bogø Sognegård torsdag d. 25. februar kl. 17
Fremmødte Menighedsrådsformand: Anne (Trine) Thielemann
Næstformand: Jesper Wæver
Sekretær & kontaktperson: Helle Hansen
Kasserer & kirkeværge: Winni Børresen
Menighedsrådsmedlem: Hans Erik Albrekt
Sognepræst: Tina Preus Hansen
Afbud fra
Ikke afbud fra
Referent Sekretær Helle Hansen

Nr. Tekst Ansvarlig
1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
2 Høj luftfugtighed i kirke
Emne gennemgået. Har fået tilbud på forsatsvinduer fra
Aludesign. Pågældende oplyste at der var fin udluftning,
lugtede ikke ubehageligt. Ingen tegn på fugtskader.
Udluftning ok. Umiddelbart ingen grund til nogen form for
tiltag.
3 Ansøgning fra præst – indkøb af kristuskranse til
meditationsgudstjenester. Pris kr. 85 pr. stk.
Der indkøbes 25 stk. Tina
4 Orientering fra kirkeværge
Fanefjord Menighedsråd kontaktes for at få klarlagt om vi
stadig skal sende materiale til Ugeavisen til Johnni Buch.
Skal der laves Marathon Sang. En Lørdag fra kl. 11 – 17. Laves i
Sognehaven hvis vejret tillader det. Ellers i kirken. Forslag er
lørdag d. 28. august. Helle Winni
5 Orientering fra kontaktperson
Der har været afholdt møder med organist og en sanger.
Kontaktperson fra Bogø har deltaget.
6 Orientering fra formand
Der er ansat en ny gravermedhjælper fra 1.4.2021.
Evt.

Næste møde:
Onsdag d. 17. marts kl. 17

Kommenter på denne nyhed:
Vi ønsker en åben og livlig debat på Bogø Portalen. Alle opfordres til at deltage i debatten og lægge kommentarer på vores indlæg. Vi forventer en debat der foregår i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen vil fjerne indlæg der ikke er i en ordentlig tone eller som ikke overholder gældende lovgivning.