Vigtig meddelelse fra Bogø Vandværk

Af Peter Schrøder , Bogø Vandværk
5. marts 2021 15:22


Vigtig meddelelse fra Bogø Vandværk. Foto: Bogø Vandværk
Ifølge vandværkets vedtægter skal selskabets ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Bestyrelsens plan var at afholde generalforsamlingen den 26. marts 2021, men da forsamlingsforbuddet for indendørs forsamlinger stadig er højst 5 personer, og der ikke er udsigt til, at forbuddet lempes inden 26. marts, ser bestyrelsen sig nødsaget til at udsætte indkaldelsen, indtil der bliver fysisk mulighed for generalforsamlingens afholdelse.
Det har været under overvejelse, at søge generalforsamlingen gennemført virtuelt, men under hensyn til øens befolkningssammensætning med mange ældre forbrugere, vurderer bestyrelsen, at en virtuel generalforsamling vil afskære alt for mange fra at komme til orde.

En ny dato for generalforsamlingens afholdelse vil blive meddelt hvert enkelt medlem, ligesom den vil blive annonceret på vandværkets hjemmeside, i BogøTidende, på Portalen og ved opslag i Dagli’Brugsen.

Dagsorden, årsregnskab 2020, budget 2021, forslag til takstblad og servicedeklaration 2020 vil blive lagt på vandværkets hjemmeside i god tid inden generalforsamlingen.

Kommenter på denne nyhed:
Vi ønsker en åben og livlig debat på Bogø Portalen. Alle opfordres til at deltage i debatten og lægge kommentarer på vores indlæg. Vi forventer en debat der foregår i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen vil fjerne indlæg der ikke er i en ordentlig tone eller som ikke overholder gældende lovgivning.