Lokalforums møde med foreninger, institutioner og virksomheder onsdag den 15. september 2021

Af Benny Knudsen , Bogø & Farø Lokalforum
22. september 2021 14:03


Lokalforums møde med foreninger, institutioner og virksomheder onsdag den 15. september 2021
Thine Toft bød velkommen og fortalte om lokalrådet som bindeled mellem kommune og lokalområde og som koordinator for øens aktiviteter.
Deltagerne præsenterede sig og fortalte om deres forening.

Det var et gennemgående træk, at det var svært at komme i gang efter pandemien. Der skal arbejdes for at få medlemmerne tilbage og få nye medlemmer. Det kniber særligt med at få nye bestyrelsesmedlemmer.

Det blev drøftet, om lokalrådet kunne oprette en frivillighedsgruppe, der kunne være en hjælp i forbindelse med foreningernes arrangementer.

Foreningerne ligger inde med materialer, som andre kunne have glæde af. Det kunne være hensigtsmæssigt med et overblik, eventuelt med oprettelse af en grejbank. Lokalforum tager spørgsmålet op.

Mange savner, at man kan være spejder på Bogø.

I forbindelse med vedtagelse af lokalplanen for Skåningebroen stillede kommunen i udsigt, at der kunne oprettes en arbejdsgruppe, der skulle arbejde med den kommende udvikling. Lokalforum tager sagen op med kommunen.

Det blev drøftet, om det kunne være hensigtsmæssigt med et erhvervsnetværk på Bogø. Der var tilfredshed med samarbejdet med kommunen.

Endelig blev spørgsmålet om adgang til Bogø fyr vendt. Lokalforum vil undersøge forholdene og eventuelt tage sagen op med kommunen.

Hent referat i PDF her

Kommenter på denne nyhed:
Vi ønsker en åben og livlig debat på Bogø Portalen. Alle opfordres til at deltage i debatten og lægge kommentarer på vores indlæg. Vi forventer en debat der foregår i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen vil fjerne indlæg der ikke er i en ordentlig tone eller som ikke overholder gældende lovgivning.