Referat fra bestyrelsesmøde i Bogø & Farø Lokalforum den 15. juni 2022

Af Benny Knudsen , Bogø & Farø Lokalforum
22. juni 2022 17:41


Referat fra bestyrelsesmøde i Bogø & Farø Lokalforum den 15. juni 2022
Bogø & Farø Lokalforum har afholdt bestyrelsesmøde den 15. juni 2022. Her kan I læse referatet.
Bogø Lokalforum

Bestyrelsesmøde den 15. juni 2022

Tilstede: Thine Tofft, Marc Vinnergård, Anders Klog, Thorstein Pjetursson og Benny Knudsen
Fraværende: Rikke Wulf-Andersen og Yassin Barfod

1. Efter meget besvær er forholdet til banken ved at være i orden. Selvfølgelig skal terror bekæmpes og hvidvask undgås. Men det er dræbende for al frivillighed, at selv små foreninger er underlagt rigide regler. Der burde være beløbsgrænser. Små gråspurve skal ikke skydes med store kanoner. Frivillighed og foreningsliv er en vigtig en del af dansk kultur, som politikerne må værne om.

2. Vi arbejder for, at der oprettes en frivillighedsgruppe, der kan hjælpe til ved arrangementer og lignende. Anders er på banen med et initiativ.

3. Foreningerne har vist interesse for en grejbank, så man kan låne hos hinanden. Thine arbejder sammen med Portalen om oprettelse.

4. Kommunen færdiggør en udredning af bosætningsmønstret i august. Der er afsat penge til en bosætningskampagne. Vi vil gerne være frontløbere og etablerer sammen med Portalen en bosætningsgruppe. Thine og Thorstein deltager fra lokalforum.

5. Lokalforum har fået bevilget penge til opsætning af nabojælpskilte. Marc sørger for de nødvendige gravetilladelser. Thine, Yassin og Marc tilrettelægger en oplysningskampagne i forbindelse med opsætningen.

6. En gruppe på Bogø arbejder med at etablere et område, hvor hunde kan boltre sig uden snor. Lokalforum vil støtte deres ansøgning om økonomisk støtte.

7. Vi har fået en henvendelse om etablering af flere ældrevenlige boliger. Vi vil indarbejde forslaget i udviklingsplanen, Søfartsøen Bogø.

8. Kommende møder:
Bestyrelsesmøde onsdag den 14. september 2022 kl. 19 hos Anders
Møde med foreningerne onsdag den 28. september 2022 kl. 19 i forsamlingshuset
Bestyrelsesmøde onsdag den 5. oktober kl. 19 hos Thine
Generalforsamling onsdag den 26. oktober kl. 19 i forsamlingshuset

Hent referat som PDF

Kommenter på denne nyhed:
Vi ønsker en åben og livlig debat på Bogø Portalen. Alle opfordres til at deltage i debatten og lægge kommentarer på vores indlæg. Vi forventer en debat der foregår i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen vil fjerne indlæg der ikke er i en ordentlig tone eller som ikke overholder gældende lovgivning.