Referat fra generalforsamling i Bogø & Farø Lokalforum den 26. oktober 2022

Af Benny Knudsen , Bogø & Farø Lokalforum
1. november 2022 12:21


Referat fra generalforsamling i Bogø & Farø Lokalforum den 26. oktober 2022
Bogø & Farø Lokalforum har den 26. oktober 2022 afholdt generalforsamling. Her kan I læse referatet.
Bogø lokalforum

Generalforsamling onsdag den 26. oktober 2022
1. Marianne Engers blev valgt til dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne.

2. Thine Toft aflagde beretning for det forgangne år:
Formandens beretning sidste år var ret kort pga. Corona-nedlukningerne. I år har vi været væsentlig mere aktive.
Vi har deltaget i nogle møder i kommunen omkring blandt andet lokalforaernes rolle og aktiviteter samt om kommunens bosætningsindsats. Kommunen og kommunens øvrige lokalfora inviterer til mange møder - vi deltager når det er relevant og muligt.
Vi har været med på sidelinjen ift. sagen om adgang til Bogø Fyr. Kommunen har gennemgået sagen og besigtiget forholdene. Kommunen foretager sig ikke yderligere i sagen.
Vi fik tidligere på året en henvendelse om at gå ind i sagen om den cykelsti der er vedtaget etablering af fra havnen og til dæmningen til Møn - da cykelstien springer dæmningen og strækningen fra havnen til Farø over. Vi følger sagen.
Nabohjælp-skilte: Det har taget lang tid at få respons på vores ansøgning om midler til stolperne. Vi fik tilsagnsbrev primo april og nu er skiltene endelig sat op. Det var meningen at der skulle laves en oplysningskampagne i denne sammenhæng, men dette er pt ikke sket.
Vi har længe haft en frivillighedsgruppe i støbeskeen - et sted hvor foreninger mv kan søge efter frivillige til arrangementer og hvor frivillige kan byde ind på at hjælpe. Der er nu oprettet en facebookgruppe: BOGØ FRIVILLIGHEDSGRUPPE
Vi har en grejbank på tegnebrættet og afventer pt at blive klogere på hvordan Ørslev gør, da vi har hørt at de har en grejbank der virker. Bogø har utallige foreninger, så pt koncentrerer vi os om de større foreninger: idrætsforeningen, sejlklub, mølle 4H, forsamlingshuset, kiteklub.
Derudover arbejdes på en indsats ift. bosætning i et samarbejde med Bogø Portalen. Dette er pt på standby da alle i portalen har meget at se til.
Bogø er en del af Biosfære Møn området og vi følger derfor med i dette
Årets seneste aktivitet har været vores årlige møde med foreningerne den 28/9. Her slog vi rekord i antal deltagende foreninger. Det var en god aften hvor foreningerne indledningsvis præsenterede sig og fortalte om deres fremtidsplaner. Herefter var der mange gode drøftelser af hvordan øen kan gøre opmærksom på sine mange tilbud om gangstier mv - ønsker om fx oversigtskort over placering af hjertestartere - forslag til samarbejde på tværs af foreninger og et tilhørende ønske om 2 årlige foreningsmøder (i stedet for et) for at have en platform for dette samarbejde.
Læs flere detaljer fra mødet på vores facebookside ’Bogø og Farø Lokalforum’. Her lægges dagsordner, referater og nyheder også op - bogøerne kan stille spørgsmål og skrive kommentarer. Vi har pt 295 medlemmer så der er plads til flere ??
Beretningen blev godkendt.

3. Marc Vinnergård gennemgik regnskabet, som blev godkendt

4. Der er ikke fastsat datoer for kommende arrangementer.

5. Ingen indkomne forslag.

6. Louise Falk Sydendal blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

7. Troels Leighton og Martin Graff blev genvalgt som revisor og revisorsuppleant.

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig.
Formand: Rikke Wulf-Andersen
Kasserer: Marc Vinnergård
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Anders Klog
Benny Knudsen
Louise Falk Sydendal
Thine Toft
Thorstein Pjetursson
Yassin Barfod

Næste bestyrelsesmøde: Onsdag den 23. november 2022 kl. 19 hos Yassin

Hent referat i PDF

Kommenter på denne nyhed:
Vi ønsker en åben og livlig debat på Bogø Portalen. Alle opfordres til at deltage i debatten og lægge kommentarer på vores indlæg. Vi forventer en debat der foregår i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen vil fjerne indlæg der ikke er i en ordentlig tone eller som ikke overholder gældende lovgivning.