Bogø Vandværk Indkalder til ordinær samt ekstraordinær generalforsamling

Af Peter Schrøder , Bogø Vandværk
9. marts 2023 16:30


Bogø Vandværk Indkalder til ordinær samt ekstraordinær generalforsamling
Andelsselskabet Bogø Vandværk.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Fredag den. 24. marts 2023 kl. 19.00 på Cafe Stalden, Hougårdsbanke 5, 4793 Bogø By.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om det forløbne år.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget og takstblad fremlægges til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
Forslag til ændring af § 11 i vedtægterne. Bilag med ændringsforslag vedlagt.
6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.
På valg er:
Marianne Kim Graff (modtager genvalg)
Johnny Jensen (modtager genvalg)
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
På valg er:
Ulrik Bonnerup (modtager genvalg)
Jesper Heien (modtager ikke valg). Kandidat haves.
8. Eventuelt.

Årsregnskab 2022, budget 2023, forslag til takstblad og servicedeklaration 2022 vil være tilgængeligt på vandværkets hjemmeside bogoevand.dk under punktet Information fra ca. en uge før Generalforsamlingen. Papirudgave vil kunne hentes fra samme tidspunkt i Dagli’ Brugsen Bogø.

Bestyrelsen
Bogø Vandværk

----------------------------------------

Andelsselskabet Bogø Vandværk.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Fredag den. 24. marts 2023 umiddelbart efter den ordinære Generalforsamling på Cafe Stalden, Hougårdsbanke 5, 4793 Bogø By.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Behandling af indkomne forslag.
Forslag til ændring af § 11 i vedtægterne. Bilag med ændringsforslag vedlagt.
8. Eventuelt.

Bestyrelsen
Bogø Vandværk

Kommenter på denne nyhed:
Vi ønsker en åben og livlig debat på Bogø Portalen. Alle opfordres til at deltage i debatten og lægge kommentarer på vores indlæg. Vi forventer en debat der foregår i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen vil fjerne indlæg der ikke er i en ordentlig tone eller som ikke overholder gældende lovgivning.