Referat fra bestyrelsesmøde i Bogø & Farø Lokalforum den 31. august 2023

Af Benny Knudsen , Bogø & Farø Lokalforum
5. september 2023 15:23


Referat fra bestyrelsesmøde i Bogø & Farø Lokalforum den 31. august 2023
Bogø & Farø Lokalforum har afholdt bestyrelsesmøde den 31. august 2023. Her kan I læse referatet.
Bogø Lokalforum

Bestyrelsesmøde torsdag den 31. august 2023.

Deltagere: Rikke Wulf Andersen, Anders Klog, Louise Falk Sydendal, Marc Vinnergård, Thorstein Pjetursson, Yassin Barfod og Benny Knudsen
Fraværende: Thine Toft

1. Rikke har som vores repræsentant deltaget I frokost med dronningen under det officielle besøg.

De populære bogølabels, som mange kører rundt med på deres biler, er udsolgt og bliver ikke genoptrykt. Vi undersøger, om der er nogen, der vil fremstille og sælge et nyt oplag, gerne i nyt design.

Vi er blevet opfordret til at deltage i møder med kommunens øvrige lokalfora. De hidtidige møder har mest drejet sig om rent kommunale spørgsmål, som for eksempel skoler, busser, flextrafik, kloaker og veje. Rikke vil deltage i det næste møde, hvorefter vi vil drøfte om vi har interesse i sådanne generelle emner, der ikke specifikt drejer sig om Bogø.

2. Optagelserne til vores nye bogøfilm er færdige. Øens beboere og foreninger har støttet flot op om projektet og vores lokale virksomheder har betalt omkostningerne.
Billederne er særdeles flotte og filmen er velkomponeret. Vi så andet udkast, men ønsker at udkastet bearbejdes yderligere, så tempoet sættes ned.
Filmen får premiere til vores generalforsamling.

3. Opfølgning på faste opgaver.

Bogø frivillighedsgruppe sættes i bero. Ingen foreninger eller enkeltpersoner har efterspurgt assistance. Hvis nogen er interesserede, kan de overtage hjemmesiden.

Hvis vi skal have det fulde udbytte af vores placering i Biosfære Møn, kræver det, at vi finder en person udenfor bestyrelsen, der vil bruge den tid, det kræver.

4. Kommende møder:

Bestyrelsesmøde onsdag den 13. september 2023 kl. 19 hos Rikke
Generalforsamling torsdag den 5. oktober 2023 kl. 19 i forsamlingshuset.

Hent referat i PDF

Kommenter på denne nyhed:
Vi ønsker en åben og livlig debat på Bogø Portalen. Alle opfordres til at deltage i debatten og lægge kommentarer på vores indlæg. Vi forventer en debat der foregår i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen vil fjerne indlæg der ikke er i en ordentlig tone eller som ikke overholder gældende lovgivning.