Danske Seniorer Bogø

Generel information

Danske Seniorer – Bogø har som formål at samle pensionister og efterlønsmodtagere om aktiviteter af oplysende kulturel og social art.

Kontingent: Der betales et årligt kontingent på 150 kr. Foreningen betaler et gebyr til Danske Seniorer på 37 kr, som går til et fælles blad samt diverse afgifter ved eks. koncerter.

Indbetaling af kontingent :Møns Bank reg.nr. 6140 kt.nr. 4057293 eller på mobil pay nr. 645065

Samtykkeerklæring til deling af persondata: for at være medlem af Danske Seniorer – Bogø skal man give skriftligt samtykke til deling af persondata, som er: navn – adresse – email
adresse samt tlf. nr. Ændring i persondata oplyses til Lis Hummel. (L.hummel@mail.dk)

Betaling for arrangementer. Hvor intet andet er anført, betales individuelt for arrangementet på stedet.
Ved andre arrangementer indbetales deltagergebyret til vores bankkonto som en overførsel til Møns Bank, reg.nr. 6140 kt.nr. 4057293 Mobil pay nr. 645065
Tilmeldingen er først gyldig, når deltagergebyret er indbetalt.
Kassereren meddeler tovholderen, hvem der har indbetalt deltagergebyr.
Generelt skal man være medlem af Danske Seniorer – Bogø for at deltage i arrangementer, men ved særlige arrangementer eks.vis koncerter, vil der være en mer-pris for ikke medlemmer.

Tilmelding til ture og arrangementer: Skriftlig tilmelding via email. Oplys altid tlf. nr. og om du kan lægge bil til, hvis transport sker i bil.

Kørselafregning
I én bil: man gange kørte kilometer med 3 kr. og dividerer summen med antal personer i bilen i flere biler: Ved kørsel i flere biler for personantallet er forskelligt(f.eks.3 i én bil og 4 i en anden) fordeles den totale kørselsudgift mellem samtlige deltagere (altså ved to biler, som kører 100 km hver med hhv. tre og fire personer, fordeles udgiften på i alt 600 kr på 7 personer dvs 86 kr til hver. Totalsummen fordeles ligeligt mellem chaufførerne.

OBS!
Danske Seniorer – Bogø har desværre ikke mulighed fr at stille personlige hjælpere til rådighed på ture i foreningens regi. Derfor er det en helt nødvendig forudsætning for deltagelse, at man er
selvhjulpen, og at man kan holde et normalt spadseretempo. Man har selv ansvar for at undersøge, om forholdenen på stederne lever op til ens behov for handicaptoilet, elevator, vegetarmad osv.

Forsikring: rejser og udflugter i Danske Seniorer – Bogøs regi involverer ikke en teknisk rejse- / tur arrangør. Det er således den enkeltes privatforsikring, der skal gøres brug af i tilfælde af uheld på turene. Det anbefales derfor at tjekke, om man har den fornødne dækning hos sit forsikringsselskab.

Tjek Danske Seniorers tilbudsoversigt. På Danske Seniorers hjemmeside kan man se, hvor der er rabatter at hente på kulturoplevelser, restauranter, rejser o.m.a.

Vi er 6 der gør vores, for at Danske Seniorer – Bogø fungere bedst muligt med mødeafvikling og aktuelle praktiske og administrative ting.

Formand: Dorte Brunø, mail: dortebrunoe@gmail.com, tlf.nr. 2579 6077

Næstformand: Janne Tümmler, mail: ja-jo@outlook.dk , tlf.nr. 6167 4427

Kasserer: Lis Hummel, mail: L.hummel@mail.dk, tlf. nr. 2214 2275

Sekretær: Anne Nielsen, mail: annesneslev@gmail.com, tlf. nr. 2242 1198

Bestyrelsesmedlem: Ghita Andersen, mail: gmandersen@live.dk, tlf.nr. 6112 4791

Suppleant: Winni Børresen, mail: winnimogens@gmail.com, tlf.nr. 2173 6981