Indkaldelse til generalforsamling i Bogø Vandværk

Af Peter Schrøder , Bogø Vandværk
7. juni 2021 10:48


Foto: KWP
Andelsselskabet Bogø Vandværk.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Fredag den. 25. juni 2021 kl. 19.00 på Cafe Stalden, Hougårdsbanke 5, 4793 Bogø By.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.

2. Beretning om det forløbne år.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4. Budget og takstblad fremlægges til godkendelse.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.
På valg er:
Marianne Kim Graff (modtager genvalg)
Johnny Jensen (modtager genvalg)

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
På valg er:
Ulrik Bonnerup (modtager genvalg)
Jesper Heien (modtager genvalg)

8. Eventuelt.

Årsregnskab 2020, budget 2021, forslag til takstblad og servicedeklaration 2020 kan ses på vandværkets hjemmeside bogøvand.dk under punktet Information. Har man ikke adgang til computer, vil man kunne hente papirudgave i Dagli'Brugsen.

Hvis coronapas/antigentest er påkrævet på dagen for afholdelse af generalforsamling, skal dette fremvises.

Da vi meget gerne vil kende antallet af deltagere ved generalforsamlingen, bedes man tilmelde sig ved fremsendelse af mail til bogoevand@gmail.com, eller på tlf. nr. 25556239. Man vil dog få adgang til generalforsamlingen, uagtet om man er tilmeldt, såfremt man er andelshaver i Bogø Vandværk

Alle generelle myndighedskrav vil blive overholdt.

Grundet gældende adgangsbegrænsninger henstilles det, at hver husstand kun er repræsenteret af 1. person.

Bestyrelsen
Bogø Vandværk

Kommenter på denne nyhed:
Vi ønsker en åben og livlig debat på Bogø Portalen. Alle opfordres til at deltage i debatten og lægge kommentarer på vores indlæg. Vi forventer en debat der foregår i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen vil fjerne indlæg der ikke er i en ordentlig tone eller som ikke overholder gældende lovgivning.