Referat fra bestyreslesmøde i Bogø & Farø Lokalforum den 3. juni 2021

Af Benny Knudsen , Bogø & Farø Lokalforum
8. juni 2021 16:31


Bogø & Farø Lokalforum har afholdt bestyrelsesmøde den 3. juni 2021. Her kan I læse referatet.
Bogø Lokalforum

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 3. juni 2021

Deltagere: Thine Toft, Marc Vinnergård, Anders Klog, Yassin Barfod og Benny Knudsen

Afbud: Thorstein Pjetursson, Kim Jørgensen og Jimmy Metz

Dagsorden:
1. Siden sidst
2. Konstituering
3. Drøftelse af emner og udpegning af ansvarlige
4. Henvendelse fra Bogø Mølle
5. Kommende møder
6. Eventuelt

1. Lokalforum har overfor kommunen anbefalet ansøgninger fra Bogø Mølle og Bogø Portalen.
Lokalforum er anerkendt af kommunen, men har endnu ikke status af forening, da vi ikke har oprettet CVR-nr. eller bankkonto.

2. Formand: Thine Toft
Kasserer: Marc Vinnergård
Sekretær: Benny Knudsen

3. Det er lokalforums opgave at være koordinerende i forhold til øens foreninger, institutioner og virksomheder. Derudover er lokalrådet bindeled mellem lokalområdet og kommunen.

I det lys blev der diskuteret en række emner, ligesom der blev udpeget kontaktpersoner.

Kommune, foreningsliv, institutioner og erhvervsliv. Formanden er
kontaktperson.

Nabohjælp. Yassin tager kontakt til kommunen med henblik på at få skiltene sat op igen.

Anders er kontaktperson i spørgsmål om veje og trafik.

Bestyrelsen drøftede kulturarv, trampestier og hundeskov. Vi vil støtte op om initiativer på disse områder.

Lokalrådet vil arbejde for bosætning i samarbejde med Bogø Portalen og kommunen.

Udviklingsplanen, Søfartsøen Bogø er fra 2016. Vi vil tage initiativ til, at planen føres up to date. Benny er tovholder.

4. Bogø Mølle har stillet to forslag til lokalforum.

Det ene er en opfordring til, at lokalforum koordinerer og markedsfører øens aktiviteter overfor turisterne. Vi vil koncentrere os om at skabe tilflytning og overlade PR arbejdet overfor turisterne til andre.

Det andet er et ønske om, at vi skulle være tovholder for et projekt ved møllen. Vi mener, at det falder udenfor lokalforums rammer.

Formanden svarer Møllen.

5. Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 1. september 2021 kl. 19 hos Anders.

Der afholdes møde med foreninger, institutioner og virksomheder onsdag den 15. september 2021 kl. 19 i forsamlingshuset. Marc booker.

Hent referat i PDF her

Sekretær Benny Knudsen

Kommenter på denne nyhed:
Vi ønsker en åben og livlig debat på Bogø Portalen. Alle opfordres til at deltage i debatten og lægge kommentarer på vores indlæg. Vi forventer en debat der foregår i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen vil fjerne indlæg der ikke er i en ordentlig tone eller som ikke overholder gældende lovgivning.