Hulehøj jættestue


I Østerskov, kun ca. 1 km. nordøst for Bogø by ligger en meget velbevaret og yderst let tilgængelig jættestue fra bondestenalderen opført omkring 3.200 f.Kr med det meget sigende navn "Hulehøj". Man kan køre helt frem til stedet, hvorfor jættestuen også er et velegnet udflugtsmål for gangbesværede og handicappede. Hulehøj ligger lige nord for skovvejen ved øens festplads og dens idylliske, træbyggede skovpavillion.
Nationalmuseet foretog i 1918 en restaurering og delvis udgravning af jættestuen.

Hulehøj besøges af mange. Det meste af græsset på højens sider er slidt af.

Som jættestuen ser ud i dag mangler de store randsten som udvendigt omsluttede højen.

Hulehøj er dog stadig et imponerende anlæg, hvor man let kan se og overskue jættestuens grundplan og konstruktion.

Læs meget mere, og se flere billeder, om Hulehøj på Fortidsmindeguiden som du finder via dette link: fortidsmindeguide.dk

Kilde: fortidsmindeguide.dk