Lindebroens Jollelaug

Lindebroens jollelaug er stiftet i 1995.

Foreningens formål er at varetage bådejeres – eller folk med tilknytning dertil – interesser internt, overfor andre foreninger samt offentlige myndigheder og samarbejde bredt med disse.

Foreningen forsøger gennem arrangementer at virke i lokalsamfundet.

Alle er velkommen.