BOGØ MENIGHEDSRÅD

Menighedsrådet , Bogø Menighedsråd
21. februar 2017 22:53


Har afholdt menighedsrådsmøde i Sogne gården.
Læs referatet her:

Bogø Menighedsråd
Referat
Mødedato og sted Tirsdag d. 21, februar 2017 - Bogø Sognegård
Fremmødte Anne (Trine), Helle, Ann Julie, Aske, Charlotte, Winni og John
Regnskabsfører Heidi Lukke Larsen
Afbud fra Lotte
Ikke afbud fra
Referent Helle Hansen

1
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
2 Gennemgang og godkendelse af regnskab for 2016
Heidi gennemgår regnskabet. Fortæller om momspligtig og ikke momspligtig regnskab. Det skal fremlægges på et menighedsrådsmøde da det er menighedsrådet der har ansvaret. Vi har fået fremsendt regnskab for 2016 med Heidi´s kommentarer. Momsfradragsprocenterne er gennemgået og godkendt.
Årsregnskab 2016 er godkendt med flg. Stempel: Bogø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 24685128. Regnskab 2016. Afleveret d. 15.02.2017 22:28

3 Afklaring telefon og printer til kirkegårdskontoret
Kirkeministeriet har sørget for at der er telefon i sognegården. Nu er det Menighedsrådet selv der skal står for det. Anne (Trine) kontakter TDC erhverv snarest.
Kontormaskinen (printer, scanner og kopimaskine) – Lotte må gerne købe en ny.

4 Kursusansøgning graver/gravermedhjælper
Begge vil gerne på kursus d. 9. marts. Det er bevilget.

5 Nøglesystem
Vi har fået 2 tilbud.
Tilbud 1: 15000 kr.
Tilbud 2: 11000 kr.
Der afventes yderligere afklaring.

6 Diskussion af genbrug af gravsten
Lotte ønsker godkendelse fra menighedsrådet. Den er hermed givet.

7 Div. Arrangementer – Lutherarrangement
Tirsdag d. 28. marts 2017 kl. 19:30
Tirsdag d. 25. april 2017 kl. 19:30
Tirsdag d. 16. maj 2017 kl. 18:00

Påske arrangement.
Skærtorsdag 13. april 2017 kl. 17:00
Der serveres lam mv. Winni afklarer nærmere.

Fastelavn.
Helle og Charlotte tager sig af det.

8 Afklaring af div. opgaver


9 Information fra menighedsrådsformand – opfølgning fra forrige møde og andet. (afklaring omkring kirkemur, leje af sognegård)
Der er provstesyn fredag d. 24.2.2017. Trine deltager.
Fællesmøde 19.4.2017 for menighedsråd. Trine deltager. Forslag der ønskes med: kursus i DAB.
Kik jer omkring på www.menighedsraad.dk. Her kan bl. a. findes kursusoversigt.

10 Evt. Fyr
Vi skal have skorstensfejer og fyrpasser til at mødes, så de kan snakke sammen og finde en løsning på fyrproblemet. Lotte får tilladelse til af kontakte begge, ang. et møde.


Kommenter på denne nyhed:
Vi ønsker en åben og livlig debat på Bogø Portalen. Alle opfordres til at deltage i debatten og lægge kommentarer på vores indlæg. Vi forventer en debat der foregår i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen vil fjerne indlæg der ikke er i en ordentlig tone eller som ikke overholder gældende lovgivning.