Referat fra Lokalrådets bestyrelsesmøde 5. april 2017

Af Kjeld Sørensen , Bogø Lokalråd
18. april 2017 15:30


Læs seneste referat fra Lokalrådet
Bogø Lokalråd har afholdt bestyrelsesmøde den 5. april. Du kan læse referatet her.
Bestyrelsesmøde i lokalrådet 5 April 2017 Kl. 19.00 Hos Lis Hummel Bogø Hovedgade 167 4793 Bogø.

Til stede: Michael Olesen, Benny Knudsen, Richard Naylor, Anders Marchsteiner, Lis Hummel og Kjeld Sørensen.

Fraværende: John Konggaard, Mai-britt Klog og Søren Jespersen.
Dagsorden:

1. Uddeling af "Søfartsøen Bogø". Det blev aftalt at uddele i sommerhusområderne, og der blev fordelt ruter, så materialet skulle i skrivende stund være uddelt.

2. Organisering af bosætningskampagnen overfor fængselsvæsen og ATP. Der arrangeres to dage i klubhuset hvor vi inviterer eventuelt kommende tilflyttere til en snak om Bogø og bosætningsmulighederne her, vi kontakter div. ejendomsmæglere, foreninger m.m så de kan få et overblik over mulighederne her. Hvis det er muligt vil vi give dem en guidet tur rundt på øen. Der bliver trykt invitationskort som deles ud til interesserede.

3. Vandugen i Vordingborg kommune uge 34. Lis Hummel kontakter Grønsund, sejlklub, jollelaug, kajakklub, kiteklub m.m. Der er inviteret til møde i kommunen 24 April. Dem der kan deltager.

4. Invitation til møde om kommunalvalg fra Vordingborg kommune. Der var enighed om at det ikke var vores ansvarsområde.

5. Invitation til møde om integrationsindsatsen fra Vordingborg kommune. Dem der kan deltager mødet finder sted 12 juni fra 15-18.

6. Nabohjælp status. Det blev aftalt at købe 4 skilte.

7. Mødeplanlægning. 8 maj hos Kjeld Sørensen. 16 Aug hos Benny Knudsen. 6 Sept hos Richard Naylor.

8. Indkomne forslag. ingen

9. Eventuelt. Vi vil prøve at søge LUP midler til trykningen af den bog om Bogøs historie der er på vej. Michael Olesen og Anders Marchsteiner er næsten færdige med at sætte makeringsstolper op ved vandrestierne. Samle skrald dagen var meget vellykket, tak til de mange der deltog. Det blev drøftet om vi skulle deltage i folkemødet på Møn.

Hent referat i PDF version

Kjeld Sørensen
sekretær

Kommenter på denne nyhed:
Vi ønsker en åben og livlig debat på Bogø Portalen. Alle opfordres til at deltage i debatten og lægge kommentarer på vores indlæg. Vi forventer en debat der foregår i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen vil fjerne indlæg der ikke er i en ordentlig tone eller som ikke overholder gældende lovgivning.