Referat af Lokalrådets bestyrelsesmøde den 5. september 2018

Af Kjeld Sørensen , Bogø Lokalråd
9. september 2018 17:42


Referat af Lokalrådets bestyrelsesmøde den 5. september 2018
Lokalrådet har afholdt bestyrelsesmøde den 5. september 2018. Her kan du læse referatet.
Referat fra lokalrådsmøde 5 Sept 2018
hos Trine Møller Skovgårdsvej 34

Til stede: Michael Olesen, Søren Jespersen, Troels Dyhr Leighton, Mette Pedersen, Lis Hummel, Richard Naylor, Trine Møller og Kjeld Sørensen.

Fraværende: Anders Marchsteiner.

Dagsorden:
1. Generalforsamling planlægning: Forsamlingshuset er booket, Mette skaffer nøgle, Kjeld køber øl/vand kaffe m.m evt. mini wienerbrød. Vi mødes alle kl. 18.00 og laver kaffe og flytter møbler.

2. Stier status: Vi er ikke kommet længere med projektet, Troels foreslog at vi fik udarbejdet et projekt af professionelle, så vi kunne få sat fart i projektet. Troels henter et tilbud hjem. Troels tager kontakt til skolen og Bogø idrætsforening, for at undersøge om der er mulighed for mere organiserede aktiviteter som løb, cykelsport m.m i skoven.

3. Status på kontakt med Trafik og park: Det er lidt op af bakke med den kommunale kontakt, da vores kontaktperson er rejst fra kommunen, og en del af planlægningen tilsyneladende er overladt til et externt firma. Vi forsøger at få en dialog med en eventuel ny medarbejder.

4. Busskuret status: Anders Marchsteiner har kontakt til skolen og Richard Naylor involverer sig også i projektet.

5. Bosætnings kampagne: Troels arbejder med vores side på Facebook, Troels booster siden, så den kommer lidt længere ud, i første omgang med 500 kr.

6. Tilflyttere/nye tilflyttere: Vi vil for fremtiden købe kurve hos Ulrik til ca 200 kr, besked om tilflyttere gives til Kjeld Sørensen, Trine møller hjælper med uddeling.

7. Vedr tilbud til møllen: Lokalrådet hjælper Møllen med økonomi til køb af reklamer hos Yassin ca. 4000 kr

Eventuelt: Cykel Ole har haft en del udgifter til reperation af de grønne cykler derfor får han 2000 kr, det er planen at udvide til 6 cykler.

Problematikken omkring "usynlige husnumre"blev drøftet, måske vi skal gribe opgaven anderledes an, så folk kan se vigtigheden af at dem der skal redde deres liv rent praktisk kan finde frem til adressen. F.eks har bedemanden bedre tid til at lede efter adressen end folkene med hjertestarteren.

I forbindelse med trampestier m.m er det vigtigt at hundeejere tager ansvar og fjerner deres efterladenskaber, og ikke bare lader poserne ligge og flyde. Hvis vi i lokalrådet skal rundt og bede lodsejere om lov til at færdes på deres områder, er det vigtigt at brugerne kan administrere den ret de får, så det bliver en god oplevelse for alle.

Alle bør gøre hvad de kan for at forbedre færdselssikkerheden, klippe hække, klippe højt græs, køre langsomt, tage hensyn, måske skiltning med "legende børn" vi har alle et ansvar

Bestyrelsen modtager meget gerne navne på personer som vil opstille til lokalrådet, vi ønsker et så bredt udsnit af beboerne som muligt representeret.

Hent referat i PDF version her

Sekretær
Kjeld Sørensen

Kommenter på denne nyhed:
Vi ønsker en åben og livlig debat på Bogø Portalen. Alle opfordres til at deltage i debatten og lægge kommentarer på vores indlæg. Vi forventer en debat der foregår i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen vil fjerne indlæg der ikke er i en ordentlig tone eller som ikke overholder gældende lovgivning.