Referat af Lokalrådets bestyrelsesmøde den 3. oktober 2018

Af Kjeld Sørensen , Bogø Lokalråd
23. oktober 2018 19:07


Referat af Lokalrådets bestyrelsesmøde den 3. oktober 2018
Lokalrådet har afholdt bestyrelsesmøde den 3. oktober 2018. Her kan du læse referatet.
Referat fra bestyrelsesmøde i lokalrådet den 3. okt 2018
hos Kjeld Sørensen Skåningevej 8 4793 Bogø

Til stede: Michael Olesen, Trine Møller, Lis Hummel, Søren Jespersen og Kjeld Sørensen

Fraværende: Anders Marchsteiner, Richard Naylor, Mette Petersen og Troels Lighton

Dagsorden:
1. Generalforsamling: Kjeld kontakter Steen Kronborg og spørger om han vil være ordstyrer. Det praktiske er på plads.

2. Stier status: Troels har kontaktet firmaet Ude som har givet tilbud på planlægning af "første etape", vi tager lige en spørge runde hos lodsejerne inden vi putter penge i projektet, hvis der er nogen som siger nej kommer vi jo ikke så meget videre. Lis taler med Arnfred, Kjeld med Svend Nielsen

3. Status på kontakt med trafik og park: Anders har kontakten, og vi venter spændt på om vores kontakt (som er rejst fra kommunen) har overleveret materiale/korrespondance til sin efterfølger.

4. Busskuret: Anders har kontakt til skolen, det ville være rart at komme i gang med opgaven.

5. Bosætning: Troels prøver at komme lidt længere ud til eventuelle interesserede via Face book.

6. Tilflytterindsats (nye tilflyttere) Trine har en del adresser, adresserne samles hos Trine og Kjeld som bestiller kurve hos Ulrik a 200 kr. Lis Hjælper med uddeling

7. Ansøgning til posedamerne (boomerang poser): Vi bevilger 1200 kr

8. Jubilæumsår/aktiviteter: Michael indkalder til inspirationsaften efter vores generalforsamling, vi ønsker nedsat en gruppe som kan planlægge dagen. Gruppen kunne eventuelt rumme Lokalråd, Portalen, Grundlovsforeningen, Kostskolen, Idrætsforeningen, Bylauget, Forsamlingshuset, Pensionistforeningen, og sikkert flere.

9. Indkomne forslag: Ingen forslag

10. Eventuelt: Vi har fået en ny politikontakt (Vibeke)


Hent referatet i PDF her

Kommenter på denne nyhed:
Vi ønsker en åben og livlig debat på Bogø Portalen. Alle opfordres til at deltage i debatten og lægge kommentarer på vores indlæg. Vi forventer en debat der foregår i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen vil fjerne indlæg der ikke er i en ordentlig tone eller som ikke overholder gældende lovgivning.