3 nye ansigter i Lokalrådets bestyrelse

Af KWP , Bogø Portalen
26. oktober 2018 10:02


Lokalrådsformand Michael Olesen beretter. Foto Heinrich Dick-Nielsen
Thine Toft, Jørgen Møller og Tom Hjarsen er nye medlemmer af Bogø Lokalråds bestyrelse. Det stod fast efter Lokalrådets generalforsamling der blev afholdt i Forsamlingshuset onsdag den 24. oktober.
Efter Formand Michael Olesens velkomst var det tid til selve generalforsamlingen. Første punkt var at vælge en dirigent. Her blev Steen Kronborg foreslået og valgt. Steen kunne efterfølgende konstatere, at forsamlingen var lovligt varslet og dermed beslutningsdygtig.

I formandens beretning kunne Michael bl.a. berette at Lokalrådet fortsætter markedsføringen af Bogø. Til dette er oprettet en Facebook side ”Flyt til Bogø”. Derudover havde Lokalrådet ved Kjeld Sørensen fået taletid i P4 Sjælland. Lokalrådet har ligeledes, i samarbejde med Portalen, haft en helsides annonce i Berlingskes sommermagasin ”Skyline”. Der er givet tilladelse til at male Busskuret. Det hænger dog lidt i bremsen da det endnu ikke har været muligt at få en aftale i stand med skolen. Lokalrådet har sammen med Kommunen arbejdet på at forbedre de trafikale forhold på Bogø. Men da kontaktpersonen fra Kommunen har fået nyt job er denne proces gået lidt i stå. Lokalrådet arbejder på at få etableret en ny trampesti der skal gå langs kysten. Derudover har Lokalrådet startet et samarbejde med Politiet i forhold til etableringen af ”Det borgernære Politi”. Lokalrådet har støttet følgende økonomisk i det forgangne år: Bogø Cykler, Skraldens dag, Bogø Boomerang Poser, Bogø Mølle, Jubilæumsbogen som Bogø Lokalhistoriske Forening arbejder på samt Forsamlingshuset.

Troels Dyhr Leighton fremlagde det reviderede regnskab. Dette viste et overskud på små 25.000 kr.

Under punktet kommende møder og arrangementer kunne Michael fortælle at der igen bliver Borgermøde og den årlige ”samle skrald dag” vil ligeledes blive gennemført.

Der var ikke indkommet nogen forslag hvorfor det punkt hurtigt var overstået.

Så var det tid til valg af bestyrelse. Anders Marchsteiner, Kjeld Sørensen, Lis Hummel, Richard Nayler samt Søren Jespersen var på valg. Lis og Kjeld genopstillede og blev genvalgt. Anders, Richard og Søren ønskede at forlade bestyrelsen og blev uden kampvalg erstattet af Thine, Jørgen og Tom.

Under punktet valg af revisor fik Tina Vinnergaard genvalg efter et kort telefonopkald fra Lis Hummel.

Kommenter på denne nyhed:
Vi ønsker en åben og livlig debat på Bogø Portalen. Alle opfordres til at deltage i debatten og lægge kommentarer på vores indlæg. Vi forventer en debat der foregår i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen vil fjerne indlæg der ikke er i en ordentlig tone eller som ikke overholder gældende lovgivning.