Dejlig opbakning til Bogø Mølle i 2018 og godt nytår!

Af Vivian Skov & Helle Bohnfeldt , Bogø Møllelaug
27. december 2018 14:10


Foto: Heinrich Dick-Nielsen
2018 har været et spændende år for Bogø Mølle. Det er synligt for enhver, at møllen er i gang med en meget tiltrængt restaurering, og derfor arbejder bestyrelsen løbende med at søge fonde om penge. Det går langsomt, der er mange fonde, mange afslag, men der er også tilsagn. Bestyrelsen håber, at fondene bevilger den nødvendige støtte, så vi kan komme videre.
For fondene er det vigtigt, at møllen er lokalt forankret, at der er opbakning omkring den. Og det er der: En stabil medlemsskare samt en del frivillige, der tager en tørn. Men møllen kan sagtens bruge flere.
Møllen er velbesøgt, både på de mange åbningsdage sommeren over, til diverse arrangementer, til julemarkedet og senest her til julestykket. Bestyrelsen møder velvillighed, når vi taler med dem, der skal optræde, udstille, fortælle eller sælge og købe på møllen.

Ud over kontingentindbetalingerne har møllen her i begyndelsen af vinteren trods lettere kaotiske tilstande været vært for det traditionelle og velbesøgte julemarked med mange lokale boder, både nye og de, der har været med før. Julemarkedet gav møllen et overskud på godt 16.ooo kr.
For tredje gang fik møllen i år foræret en hyggelig juleforestilling, der gav masser af prikker af lys med veloplagte, skønne lokale skuespillere og vidunderlig musik fra Pandelamperne med Michael Hybschmann som komponist, det hele ledet af Alis. Overskuddet beløb sig til 4.872 kr.
I år har møllen også kunnet tilbyde julelotteri. Det er Steen fra Frimærkehuset, som i samarbejde med Portalen stod bag, og Steen har doneret de flotte gevinster! Af 300 lodder blev der solgt 258. Det gav møllen 2.580 kr. Vi håber, at de tre heldige vindere har hentet gevinsterne.
Bogø Brugs har dels været behjælpelig med at sælge billetter og lodder – og med alt muligt andet hen over året.
Det er dejligt med støtte til møllen! På den måde er restaureringen blevet mulig.


Foto: KWP

Bestyrelsen plejer ikke at gå i detaljer med indtægter i nytårshilsenen. De er jo offentlige i forbindelse med generalforsamlingen. Men I har også krav på at vide, at der er mange udgifter. Det er dyrt at restaurere mølle, fondene dækker ikke alt. Møllekontoen har fx skullet betale advokatsalær og en dyr entrepriseforsikring, oprettelse og forrentning af mellemfinansiering/kassekredit i banken er heller ikke gratis, der er betalt byggeskilt og løbende småreparationer. Desuden er vi nødt til at være på forkant, da der skal udskiftes en del elinstallationer og repareres vinduer. Hvis ikke der er den lokale opbakning, ville det slet ikke kunne hænge sammen.

I det kommende år intensiveres indsatsen for at få flere medlemmer – og på at skaffe lokale sponsorer og flere frivillige hjælpere. Så meld ind, hvis I har overskud og lyst til en indsats for, at Bogø Mølle skal bevares.
Bestyrelsen lover at holde alle orienteret langs ad vejen på vores to net-medier, Bogø Portalen og Bogø Tidende.

Vi sender hermed en nytårshilsen til alle med ønske om held og lykke i det nye år, også til alle de nye og ældre initiativer, som blomstrer på øen.

Vivian Skov, Helle Bohnfeldt
Bogø Møllelaugs Bestyrelse

Kommenter på denne nyhed:
Vi ønsker en åben og livlig debat på Bogø Portalen. Alle opfordres til at deltage i debatten og lægge kommentarer på vores indlæg. Vi forventer en debat der foregår i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen vil fjerne indlæg der ikke er i en ordentlig tone eller som ikke overholder gældende lovgivning.