Svar på åben skrivelse fra lokalrådet vedr. trampesti på Bogø

Af Bestyrelsen , Bogø Lokalråd
28. februar 2019 14:55


Svar på åben skrivelse fra lokalrådet vedr. trampesti på Bogø
Kære underskrivere af åben skrivelse af 27/2/2019, samt øvrige Bogøboere.

Tak for jeres henvendelse til Lokalrådet.

Nedenfor en kort redegørelse for situationen omkring trampestien.

Vi vil invitere jer til at mødes med lokalrådet og fremføre jeres bekymringer. Vi ønsker ikke at opstarte en lang række af åbne breve og skrivelser, da vi ikke mener det fører noget positivt med sig. Vi mener heller ikke at få enkeltpersoner på denne vis skal kunne påvirke hvad lokalrådet arbejder med eller ikke arbejder med. Disse ting bør gøres på demokratisk vis.

Lokalrådet har diskuteret gå-stier på Bogø siden 2008, hvilket har resulteret i den eksisterende afmærkede sti på øen. Dialogen omkring stier har løbende været beskrevet i referater fra møder og generalforsamlinger. Tilbage i 2017 gik vi i gang med at se på mulighederne for stier rundt om øen og det har været et fast punkt på dagsordenen siden.

Det blev besluttet at tage fat i en del af kysten for at gøre projektet lettere ift. dialogen med berørte lodsejere, dvs. lodsejerne på den udvalgte del. Strækningen fra Stenkilde til Skåningen blev udvalgt pga. et lavt antal lodsejere. Vi valgte også at få assistance af en biolog, der kunne hjælpe med at få fakta og regler omkring stier i landskabet på plads.

Efter at have modtaget materiale fra biologen, valgte lokalrådet herefter at arbejde videre med en trampesti, da det ikke er et ”anlæg” og derfor ikke kræver tilladelse fra f.eks. kystdirektoratet m.m. Derimod kræves tilladelse fra lodsejer, hvis sti skal gå på privat jord - en tilladelse der aldrig vinder hævd og altid kan trækkes tilbage.

Næste skridt var at påbegynde dialog med de berørte lodsejere, dvs. de personer som ejer jord på strækningen fra Stenkilde til Skåningen. Vi fik udarbejdet en invitation til et dialogmøde, hvori vi lavede et forslag til rute inkl. evt. alternative muligheder, samt de fakta vi havde fået fra biologen.

Dialogmødet blev afholdt d. 20/2.Vi har i forbindelse med uddelingen af invitationen til dialogmødet og selve mødet modtaget både positive tilkendegivelser, men også bekymringer og spørgsmål. En lodsejer har afvist at give tilladelse fra starten, selvom vi gentagende gange har forsøgt en åben og ærlig dialog. Vi har besvaret spørgsmål fra dialogmødet skriftlig pr. mail til deltagerne i denne uge. Svar nedenfor.

1) Jagt: Man kan godt lukke en trampesti ned periodevis pga. jagt i området. Er det en forudsætning for at indgå aftale må vi selvfølgelig se på det.
2) Heste, cykler m.m.: En trampesti er kun for gående. Dvs. at der bliver informeret om via skiltning.
3) Løse Hunde: Vi kommer også til at anføre at hunde skal holdes i snor (som loven kræver), hvilket jo burde betyde en forbedring ift. antallet af løse hunde på Kirkestien og Tjørnemarksvej.
4) Natura 2000, man kan sagtens have en trampesti i sådan et område. På den strækning vi har kigget på er der ikke beskyttelse på land, men kun i vandet.

Med venlig hilsen
Bogø Lokalråd

Kommenter på denne nyhed:
Vi ønsker en åben og livlig debat på Bogø Portalen. Alle opfordres til at deltage i debatten og lægge kommentarer på vores indlæg. Vi forventer en debat der foregår i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen vil fjerne indlæg der ikke er i en ordentlig tone eller som ikke overholder gældende lovgivning.