Vordingborg kommune bevilliger penge til mindesten

Af John P. , Skulptursporsgruppen
22. marts 2019 15:24


Stenen ved nedkørslen til Bogø Havn. Foto: John P.
Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati i Vordingborg Kommune har besluttet at støtte jubilæet for Bogø´s løskøbelse med 29.000 kr. - Beløbet skal gå til at omdanne den store granitblok ved nedkørslen til havnen til en mindesten for løskøbelsen. Projektet kaldes for "Løskøbelsesstenen".
I forbindelse med jubilæumsplanlægningen er der dannet et samarbejdsforum, hvor der blandt andet er repræsentanter for Portalen, Lokalrådet, Ida´s venner, Dagli´ Brugsen, Dramklubben m.v. - men hvor alle interesserede er velkomne. Møder og dagsorden kan ses på Portalens Facebook gruppe kaldet Skulptursporet.
I det regi planlægges diverse festligheder og i det regi er der også søgt hos en lang række fonde om midler til at få opsat en ny mindesten her i 250-året for Bogø´s Løskøbelse - og det er til dette projekt at udvalget har bevilliget 29.000 kr.

Projekt "Løskøbelsesstenen" går ud på at få en billedhugger til at hugge et kunstværk ud af den store granitblok, som ligger på det grønne areal når man drejer ned til Bogø Havn - dertil opsættes den bænk, som var gevinsten/præmien for "Årets landsby" - og på den måde får Bogø en flot mindesten på et markant og flot udsigtspunkt - og som passeres af ganske mange i løbet af året - såvel lokale som turister - og vil naturligvis blive indarbejdet i turistbrochurer m.v.

Løskøbelsesstenen vil blive "afsløret" via en fernisering lørdag den 21 september i forbindelse med jubilæumsprogrammet, hvor havnen også er centrum for aktiviteter m.v.

John P.

Kommenter på denne nyhed:
Vi ønsker en åben og livlig debat på Bogø Portalen. Alle opfordres til at deltage i debatten og lægge kommentarer på vores indlæg. Vi forventer en debat der foregår i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen vil fjerne indlæg der ikke er i en ordentlig tone eller som ikke overholder gældende lovgivning.