Referat fra Lokalrådets bestyrelsesmøde 2. oktober 2019

Af Kjeld Sørensen , Bogø Lokalråd
3. oktober 2019 16:26


Referat fra Lokalrådets bestyrelsesmøde 2. oktober 2019
Bogø Lokalråd har holdt bestyrelsesmøde den 2. oktober. Her kan du læse referatet.
Referat fra bestyrelsesmøde i Lokalrådet den 2 Oktober 2019 kl. 19.00

Mødet holdt hos Kjeld Sørensen Skåningevej 8 4793 Bogø.

Til stede: Lis Hummel, Michael Olesen, Troels Dyhr Leighton, Mette Petersen, Jørgen Møller, Thine Toft og Kjeld Sørensen.

Fraværende Trine Møller Hansen.

Dagsorden:

1. Økonomisk status / ansøgning om tilskud: Den økonomiske situation er positiv, idet at der er bevilget LUP midler til dækning af et eventuelt underskud i forbindelse med 250 års jubilæet, det vil sige at Lokalrådet pt. råder over 59.307,77 kr, dette beløb vil Lokalrådet efter bedst evne fordele til almene formål på øen, herunder se på de ansøgninger der allerede er sendt.

2. Stier status: Projektet henlægges, idet det nuværende Lokalråd ikke anser det for muligt at komme videre.

3. Status trafik og park: Intet nyt

4. Bosætningskampagne: Troels har boostet vores Bogø film på nettet, foreløbig har der været ca 12000 visninger.

5. Jubilæumsår status: Alle var enige om at det var gået godt med arrangementet.

6. Den nye nærdemokratimodel: Vi afventer spændt mødet 10 Oktober med kommunens jurist, som forhåbentlig kan forklare hvordan den vil virke i praksis. (aflyst/udsat) se opslag på portalen og Tidende

7. Generalforsamling: Kjeld kontakter Sten Kronborg, som ordfører. Kaffe, drikkevarer og fortæring aftales senere.

8. Borgermøde 10 Oktober: Mette laver kaffe, kjeld fortæring, Michael aftaler behov for fladskærm, edb m.m. (aflyst/udsat) se opslag på portalen og tidende

9. Indkomne forslag: Der var enighed om at et overskud fra salg af "Da Bogø blev moderne" skulle tilfalde Bogø portalen. Lokalrådet husstandsomdeler bogen og restoplaget af bogen vil blive solgt i Brugsen for 70.-kr.

10. Ekstraordinært bestyrelsesmøde: afholdes hos Troels Dyhr Leighton 16. Oktober kl.19.00.

Hent referat i PDF

Sekretær
Kjeld Sørensen

Kommenter på denne nyhed:
Vi ønsker en åben og livlig debat på Bogø Portalen. Alle opfordres til at deltage i debatten og lægge kommentarer på vores indlæg. Vi forventer en debat der foregår i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen vil fjerne indlæg der ikke er i en ordentlig tone eller som ikke overholder gældende lovgivning.