På med hatten

Af Bestyrelsen , Bogø Møllelaug
25. november 2019 19:38


Foto: Helle Bohnfeldt
Mange har bemærket, at restaureringen af Bogø Mølle har ligget stille siden i sommer. Hatten står imprægneret og opklodset ved siden af og venter. Det ser noget trist ud, men det er vilkårene.
Restaureringen er opdelt i 5 etaper. Hver gang, der startes på en ny etape, skal Slots- og Kulturstyrelsen først søges, og når tilladelsen er givet, kan ansøgningsrunden til andre fonde begynde. Og det tager tid, inden økonomien er på plads. Men det er den nu til 2. etape, som er hatten, og næsten også til 3. etape, som er omgangen. En etape påbegyndes ikke, før den er fuldt finansieret.

I begyndelsen af september modtog Møllelauget 250.000 kr fra Augustinus Fonden, søgt i april, og så manglede der ”blot” 275.550 for at få hatten gjort færdig. De kom næsten d.24. oktober, hvor Vordingborg Kommune tømte Lokal Udviklings Puljen for 270.475 til fordel for Bogø Mølle. 14 dage efter kom der 275.550 fra Nykredits Fond, hvilket betyder, at der næsten er penge nok til at få bygget omgangen. Desuden har Lokalrådet overført 17.500 til Bogø Mølle, som kan forøge restaureringskontoen, hvor der er mest behov.

Økonomi er ikke det eneste, der kan spænde ben for et mølleprojekt. Den 20. august blev møllebygger Michael Jensen erklæret konkurs. Bogø Mølle havde ikke økonomi i klemme, men det gav forhandling i bestyrelsen og samtaler med møllebygger, kurator, Slots- og Kulturstyrelsen og en eventuel ny møllebygger, der alligevel ikke magtede at påtage sig opgaven. Den 22. november har to medlemmer af bestyrelsen været til møde med Michael Jensen, der opstarter nyt firma, og efter overvejelser, forespørgsler til resten af bestyrelsen og andre kompetente er det besluttet at fortsætte restaureringen med ham. Han kender Bogø Mølle og går for at være den dygtigste og mest velegnede til projektet.

Det betyder, at den del af restaureringen af hatten, der foregår på værkstedet i Grevinge, genoptages den 9. december. Midt i februar kommer møllebyggerne til Bogø, hvor der fortsættes, og hvor spånerne kommer på, hvorefter hatten kan blive hejst op på plads. Det bliver nok i april. En dejlig forårsbegivenhed. Vi følger op med information om restaureringen, når der er nyt.

El på møllen. De af jer, der har været til julemarked på møllen, har sikkert set, at der er kommet nye el-installationer. Det er Kenneth Holm Nielsen, der har været i gang, og han fortsætter med arbejdet, så møllens installationer bliver opdateret og fuldt lovlige. Det er bekosteligt, men nødvendigt, og det er primært de lokale sponsorers bidrag, der gør det muligt.

Sponsorbidrag og kontingent: Man kan fortsat købe sponsorbevis og få en spån med navn op på sponsorvæggen. Og nye medlemmer hilses stadig velkomne i Møllelauget for 150 kr om året.

Bogø Møllelaugs Bestyrelse

Kommenter på denne nyhed:
Vi ønsker en åben og livlig debat på Bogø Portalen. Alle opfordres til at deltage i debatten og lægge kommentarer på vores indlæg. Vi forventer en debat der foregår i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen vil fjerne indlæg der ikke er i en ordentlig tone eller som ikke overholder gældende lovgivning.