Bogø Menighedsråd

Menighedsrådet , Bogø Menighedsråd
18. november 2020 20:35


Helle Hansen
Det afgående menighedsråd har holdt sit sidste møde.
Læs referatet:

Referat
Bogø Menighedsråd
Mødedato og sted Bogø Sognegård den 18. november 2020 kl. 17
Fremmødte Menighedsrådsformand: Anne (Trine) Thielemann
Næstformand, sekretær & kontaktperson: Helle Hansen
Kasserer & kirkeværge: Winni Børresen
Menighedsrådsmedlem: John Konggaard Hansen
Medarbejder repræsentant: Lotte Marchsteiner
Sognepræst: Tina Preus Hansen
Sognemedhjælper: Ann Julie Mølgaard
Afbud fra Menighedsrådsmedlem: Charlotte Dunk Saxnæs
Ikke afbud fra
Referent Sekretær: Helle Hansen

Nr. Tekst
1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
2 Drøftelse af udkast til stillingsopslag for gravermedhjælper
Stillingsopslag for gravermedhjælper gennemarbejdet og godkendt.
3 Navneoplæsning v/Alle Helgens gudstjeneste
Præst orienterede om gældende regler for navneoplæsning
4 Forespørgsel vedr. fornyelse af gravsted
Ansøgning ikke imødekommet.
5 Informationer v/ formand
Tilmelding til julegudstjenester i Bogø Kirke d. 24. december sker til Sognepræst Tina Preus Hansen på tlf. 29265005 eller på mail: TIPH@km.dk.
Billetter afhentes på graverkontoret senest tirsdag d. 22. december 2020 kl. 14. Ring gerne forud for afhentning på tlf.: 24915589
Juletræstænding, glögg og æbleskiver mv. ved Sognegården aflyses i år. Familiegudstjenesten kl. 16:15 afholdes som planlagt.
Evt.Kommenter på denne nyhed:
Vi ønsker en åben og livlig debat på Bogø Portalen. Alle opfordres til at deltage i debatten og lægge kommentarer på vores indlæg. Vi forventer en debat der foregår i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen vil fjerne indlæg der ikke er i en ordentlig tone eller som ikke overholder gældende lovgivning.