Referat fra bestyrelsesmøde i Bogø & Farø Lokalforum den17. april 2024

Af Benny Knudsen , Bogø & Farø Lokalforum
23. april 2024 16:15


Referat fra bestyrelsesmøde i Bogø & Farø Lokalforum den17. april 2024
Bogø & Farø Lokalforum har afholdt bestyrelsesmøde den 17. april 2024. Her kan I læse referatet.
Bogø Lokalforum

Bestyrelsesmøde onsdag den 17. april 2024

Deltagere: Rikke Wulf-Andersen, Louise Falk Sydendal, Thine Toft og Benny Knudsen
Fraværende: Thorstein Pjetursson, Marc Vinnergård og Anders Klog

1. Vi får af og til henvendelser om deltagelse i arrangementer og lignende. Vi deltager gerne som enkeltpersoner, men som lokalforum er det vores opgave at være en paraply for øens foreninger, tage initiativer der kan fremme øens udvikling
samt være bindeled til kommunen.

2. Den 23. maj 2024 kl. 19 er der dialogmøde mellem kommunalpolitikerne og kommunens lokalfora. Det foregår i Den gule Stald i Kalvehave og er åbent for alle.

3. Det aftalte arrangement på Skåningebroen med deltagelse af kommunalpolitikere er foreløbig udskudt. Der er ikke plads i kalenderen foreløbig. Spørgsmålet om Skåningebroens fremtidige status er nedprioriteret på grund af de omfattende stormflodsskader på kommunens havne.

3. Rikke har sammen med repræsentanter fra Lærkeredens bestyrelse og mødregruppen deltaget i et møde med Børne- og Ungeudvalget. Alle beslutninger om kommunens børneinstitutioner er sat på stand by. Der skal udarbejdes et nyt beslutningsgrundlag. Vi forventer ikke, at der sker noget på denne side af kommunalbestyrelsesvalget. Der kan dog blive tale om justeringer i åbningstiden.

Det er vigtigt, at der nu bakkes fuldt op om Lærkereden, især med hensyn til indmeldelser.

4. Bortset fra den nye bogøfilm har det seneste år været fyldt med brandslukningsopgaver: Lærkereden og Skåningebroen. De dukker op igen, men vi ser ind i en periode, hvor vi også har tid til at se fremad.

Derfor vil vi til efteråret sætte mere fremadrettede emner på dagsordenen:

Der er spørgsmålet om et Ø-hus. Vi forventer, at Lærkereden fortsætter, men hvad skal der foregå i de øvrige lokaler på Skovvangen? Plads til foreningslokaler, festlokale, små virksomheder, kontorer, overnatningsmuligheder?
Udviklingsplanen, Søfartsøen Bogø er fra 2016, så vi mener, at det er på sin plads med en opdatering.

Vi planlægger også et møde med øens foreninger.

Næste bestyrelsesmøde onsdag den 15. maj 2024 kl. 19 hos Benny

Hent referat i PDF

Kommenter på denne nyhed:
Vi ønsker en åben og livlig debat på Bogø Portalen. Alle opfordres til at deltage i debatten og lægge kommentarer på vores indlæg. Vi forventer en debat der foregår i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen vil fjerne indlæg der ikke er i en ordentlig tone eller som ikke overholder gældende lovgivning.